zarząd


                                  prezes:             Marek Łochwicki

                                  wiceprezes:      Waldemar Płocharski

                                  wiceprezes:      Joanna Pacana

design by dorota reszke, administracja Marek Purzyński