Video Studio Gdańsk

Video Studio Gdańsk, pierwszy i najdłużej działający niezależny producent telewizyjny w Polsce, 23 września 2006 obchodzić będzie 25 rocznicę swego powstania.

Kiedy podczas I Zjazdu NSZZ "Solidarność" Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych ofiarowała "Solidarności" kamerę SONY U-matic HB, odpowiedni zestaw montażowy i sto kaset, stało się jasne, że rodzi się sektor mediów niezależnych od państwowego monopolu. Był to jednocześnie impuls do zainicjowania działalności Agencji Telewizyjnej "Solidarność" (nazywanej również telewizją BIPS-u, czyli Biura Informacyjno-Prasowego "Solidarności").

Agencja Telewizyjna powstała z inicjatywy Mariana Terleckiego, który był jej szefem. Wobec braku dostępu związku do telewizji państwowo - partyjnej Agencja Telewizyjna "Solidarność" dokumentowała posiedzenia władz naczelnych Związku, publiczne wystąpienia Lecha Wałęsy i rozmaite wydarzenia społeczne. Jej pierwszym samodzielnie zrealizowanym filmem był 20-minutowy reportaż pt. "Kandydat", poświęcony wyborowi Lecha Wałęsy na przewodniczącego "Solidarności". Po wprowadzeniu stanu wojennego działalność filmowa była kontynuowana dzięki pomocy Kościoła. W czasie 25 lat działalności w archiwum Video Studio Gdańsk zostało zgromadzonych ponad 8.000 kaset z zapisem wydarzeń politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych rejestrowanych nieprzerwanie od 1981 roku. Twórcy związani z Video Studio Gdańsk zrealizowali w tym czasie ponad 1.500 filmów i programów telewizyjnych...

W ramach Uroczystości Jubileuszowych
w dniu 23 września 2006 odbędą się:

11.00 - 17.30 Dwór Artusa w Gdańsku
Międzynarodowa konferencja pod nazwą
"Wolność telewizji i kina w Polsce"

17.30 - 18.30 Kościół Św. Jana w Gdańsku
Msza koncelebrowana przez metropolitę gdańskiego
abp Tadeusza Gocłowskiego

19.15 - Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku
Uroczysta Gala Jubileuszowa
Widowisko zrealizowano ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program Operacyjny
Patriotyzm Jutra

 

Video Studio Gdańsk ogłosiło:

Ponadto:

  • w dniach: 19-22 września 2006 w Gdańskim Centrum Filmowym w Gdańsku odbędzie się » Międzynarodowy Przegląd Filmów Producentów Niezależnych wybranych z archiwum Video Studio Gdańsk oraz m.in. Media Kontakt, Video Nowa, Profilm, NTV Kraków, spotkania z ich twórcami, a także bohaterami i uczestnikami.
  • wydana zostanie okolicznościowa publikacja pod redakcją Katarzyny Żelazek, współtworzona przez twórców, współpracowników i przyjaciół Video Studio Gdańsk.

Przewidujemy obecność na uroczystościach ok. 1.000 gości z kraju i zagranicy: reżyserów, realizatorów telewizyjnych, aktorów, producentów, dziennikarzy, ludzi kultury, mediów i naszych dobroczyńców. Patronat nad uroczystością Jubileuszu Video Studio Gdańsk objęli oraz udział swój zapowiedzieli:

  • Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - Lech Kaczyński
  • Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej - Bogdan Borusewicz
  • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kazimierz Michał Ujazdowski
  • Przewodniczący NSZZ "Solidarność" - Janusz Śniadek
  • Prezydent Miasta Gdańska - Paweł Adamowicz

 

Patroni medialni Uroczystości Jubileuszowych:

 

 

Sponsorzy  Uroczystości  Jubileuszowych:

 

Konferencja "Wolność telewizji i kina w Polsce"

Dwór Artusa, Gdańsk, 23 września 2006

Organizatorzy: Prezydent Miasta Gdańska,
Fundacja Centrum Solidarności
Współorganizatorzy: Gdański Oddział Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich,
Stowarzyszenie Wolnego Słowa
Gospodarze konferencji: Jacek Naliwajek, Wojciech Suleciński
Nadzór merytoryczny: Marian Terlecki, Krzysztof Kłopotowski
Biuro organizacyjne: Henryk Sikora - Warszawa
Weronika Szadowiak - Gdańsk
Dagmara Szadowiak - Gdańsk

Program konferencji:

11.00 - 11.30 - konferencja prasowa (Piwnica Rajców)

11.30 - 12.00 - rejestracja, kawa, herbata

12.00 - 12.40 Sesja inauguracyjna. Wolność od komunizmu

1. Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska - otwarcie: Wolne Miasto Gdańsk 1980

2. Paweł Zbierski - Historia Biura Informacyjno-Prasowego "Solidarności"

3. Andrzej Gwiazda - O jaką wolność walczyłem, w jakiej mieszkam?

4. Bogdan Lis - Czy cele "Posłania do narodów Europy" zostały osiągnięte?

5.Andżelika Borys, Białoruś - "Sen o wolności słowa"

12.40 - 14.00 I Sesja robocza: Wolność od polityki w Telewizji Polskiej; Moderator: Krzysztof Kłopotowski, krytyk filmowy

1. Marian Terlecki, producent - Czego nie udało mi się wyprodukować, a co udało ale z wielkim trudem?

2. Jerzy Zalewski, reżyser - Moje boje z TVP

3. Jan Dworak, b. prezes TVP S.A. - Jak wyzwalałem TVP?

4. Elżbieta Kruk, przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - Jak zapewnię przestrzeganie prawa do wolności słowa przez polskie telewizje, które gwarantuje Konstytucja?

13.20 - 13.40 debata między panelistami

13.40 - 14.00 głosy z sali

14.00 - 15.00 przerwa

15.00 - 17.00 II Sesja robocza: Wolność od kapitału w telewizji i kinie; Moderator: Krystyna Mokrosińska, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

1. prof. Andrzej Zybertowicz , socjolog, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Pułapki liberalizmu i wolnego rynku w kulturze demokracji peryferii

2. Wojciech Pawlak , dyrektor Programu 2 TVP S.A. - Co i po co poświęcam w telewizji publicznej by rywalizować z komercyjną?

3. Krzysztof Turkowski, wiceprezes Zarządu telewizji POLSAT - Wolność od kapitału wolnością telewizji, za jaką cenę?

4. Agnieszka Odorowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Co daje kinu uwolnienie od rynku i kto na tym korzysta?

5. Jarosław Sellin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Czy można wyzwolić media publiczne od gry rynkowej?

16.00 - 16.30 debata między panelistami

16.30 - 17.00 głosy z sali

Zamknięcie konferencji:

Bogdan Lis, prezes zarządu Fundacji "Solidarności"

Andżelika Borys, wypowiedź końcowa