Video Studio Gdańsk
 • W produkcji
Archiwum

"Żurawie szlaki" - film edukacyjno-dokumentalny, którego celem jest uwrażliwienie widzów na przyczyny zagrożenia tego gatunku (ograniczenie obszaru środowisk lęgowych i żerowisk) w zderzeniu z przyczynami szkód rolniczych, wyrządzanych przez żurawie. Film opisze także znaczenie obszarów środowiskowych znajdujących się w województwie pomorskim, kojarząc je z obecnym stanem populacji żurawia w Polsce, ze wskazaniem na sposoby jego ochrony w przyszłości.

W ogólnej wymowie film zachęcać będzie do głębszych przemyśleń na temat związków człowieka z przyrodą, poprzez:

 • wizualną charakterystykę środowiska bytowania żurawia pospolitego
 • ukazanie zagrożeń dla tego środowiska - przede wszystkim ze strony gospodarki człowieka
 • opis stanu populacji żurawia w Polsce i Europie
 • przedstawienie zwyczajów lęgowych i sposobu żerowania żurawia
 • ukazanie znaczenia, jakie mają dla ochrony gatunkowej tego ptaka tereny w województwie pomorskim
 • przedstawienie podłoża ewentualnych problemów społecznych związanych z ochroną żurawia
 • wskazanie naukowo opracowanych metod najskuteczniejszej ochrony żurawia.

Film wyemituje jesienią 2012 gdański ośrodek TVP S.A. w programie regionalnym.

Realizacja: Grzegorz Karbowski
Produkcja: Video Studio Gdańsk

Film współfinansowany przez:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Patronat medialny:Zobacz film

 

Realizację projektu zakończono z dniem 04.12.2012.

Osiągnięte efekty rzeczowe zrealizowanego projektu:

- ok. 12 godzin zdjęciowego materiału filmowego, zarejestrowanego na profesjonalnym nośniku cyfrowym w formacie High Definition 16:9
- 19 minut i 50 sekund telewizyjnego filmu edukacyjno-dokumentalnego
- 30 sekund spotu-zwiastuna
- 2 zrealizowane emisje filmu w TVP Gdańsk: premierowa i powtórkowa
- 9 163 widzów łącznej oglądalności premierowej i powtórkowej emisji filmu TVP Gdańsk

Podsumowanie osiągniętego efektu ekologicznego:

Zadaniem filmu było poszerzenie wiedzy mieszkańców Pomorza w dziedzinie ochrony ptaków ze szczególnym uwzględnieniem żurawia zwyczajnego. Niemierzalne efekty ekologiczne projektu zostały opisane następująco:

 • zwiększenie społecznej wrażliwości na piękno dzikiej przyrody,
 • poszerzenie wiedzy mieszkańców Pomorza na temat zagrożenia gatunków ze szczególnym uwzględnieniem żurawia zwyczajnego,
 • wzmocnienie świadomości potrzeb w dziedzinie ochrony zagrożonych gatunków,
 • poparcie odpowiedzialnej polityki przestrzennej i gospodarki wodnej w sąsiedztwie cennych środowisk przyrodniczych,
 • promocja zachowań proekologicznych wśród turystów odwiedzających Bory Tucholskie, w tym obszar parku narodowego.

Film udało się zrealizować w sposób pozwalający osiągnąć wszystkie te cele. Rzucającym się w oczy walorem filmu jest piękno i unikatowość zdjęć. Zwyczaje żurawi zostały przedstawione na tle rocznego cyklu życia przyrody. Film rozpoczynają plenery zimowe, kończą zdjęcia stad żurawi, przygotowujących się do jesiennego odlotu. Na treść składają się nie tylko zachowania żurawi, lecz także wzajemny wpływ przyrody na człowieka i człowieka na przyrodę. Zdjęcia i komentarz ukazują m.in. wzrost liczby par lęgowych żurawia jako jeden z efektów rozsądnej gospodarki wodnej - zwłaszcza ochrony typowych dla tego gatunku obszarów lęgowych (rozlewisk, mokradeł, torfowisk itp.). Głównym wątkiem stało się współistnienie ludzi i ptaków - czasem zgodne, niekiedy trudne. Wypowiadający się w filmie rolnicy podkreślają swój podziw dla piękna żurawi. Akceptują oni obecność tych ptaków pomimo ponoszonych strat rolniczych. Film zwraca też uwagę na pożądane i niedopuszczalne zachowania pasjonatów przyrody - turystów, spacerowiczów, a zwłaszcza obserwatorów ptaków. Pokreślona została naturalna u tych ptaków potrzeba spokoju. Dotyczy to zwłaszcza pory lęgowej. W trakcie realizacji zdjęć okazało się, że temat filmu wywołuje duże zainteresowanie społeczne. Wiąże się to głównie z wyrządzanymi przez żurawie stratami rolniczymi. Rolnicy z różnych części Pomorza zgodnie deklarują zrozumienie dla ochrony żurawia. Chcą jednak nagłośnienia swoich problemów, zanim staną się one przyczyną konfliktu społecznego. Szczególnie ważna w produkcji filmu okazała się współpraca z mieszkańcami Nowego Ostrowitego, Dziemian i Piechowic. W ramach tej współpracy zorganizowany został przedpremierowy pokaz filmu w Ośrodku Kultury w Dziemianach.