Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

"Zatoka Pucka i my" - film edukacyjno-dokumentalny, poświęconego walorom przyrodniczym Zatoki Puckiej, charakteryzujący podwodną i wodną florę i faunę, ukazujący zagrożenia dla tego środowiska, wynikające z tzw. antropopresji, czyli coraz liczniejszej obecności człowieka.

Zadaniem filmu jest promocja świadomych i zgodnych z dobrem natury form wypoczynku, poprzez prezentację:

  • bogactwa życia środowiska lądowego, wodnego i podwodnego (zwłaszcza występowanie cennych gatunków ryb)
  • historii współistnienia człowieka i tutejszego środowiska (z akcentem na znaczenie tradycyjnego zajęcia Kaszubów - rybołówstwa)
  • form zagospodarowania terenu wpływających na stan środowiska i krajobraz (głównie zagospodarowanie brzegów, ograniczenie obszaru roślinności wodnej, zajmowanie siedlisk ptaków wodnych)
  • istoty braku równowagi między interesem gospodarczym i dobrem przyrody
  • wpływu ruchu turystycznego na środowisko, krajobraz i styl życia Kaszubów (chodzi m.in. o porzucanie rybołówstwa na rzecz usług turystycznych)
  • stosunku samorządów, przedsiębiorców, mieszkańców obszaru nad Zatoką Pucką do wyzwań ochrony przyrody
  • opinii przyrodników na temat możliwych kierunków rozwoju sytuacji.

Film zostanie wyemitowany w regionalnym programie gdańskiego oddziału TVP.

Realizacja: Grzegorz Karbowski
Produkcja: Video Studio Gdańsk

Film współfinansowany przez:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Patroni medialni:Realizację projektu zakończono z dniem 30.11.2010.

Osiągnięte efekty rzeczowe zrealizowanego projektu:
- ok. 10 godzin zdjęciowego materiału filmowego, zarejestrowanego na profesjonalnym nośniku cyfrowym
- 26 minut i 10 sekund telewizyjnego filmu edukacyjno-dokumentalnego pt. "Zatoka Pucka i my"
- 40 sekund spotu-zwiastuna filmu
- 2 emisje filmu w TVP Gdańsk: premierowa i powtórkowa
- 1 emisja filmu na antenie CSBTv
- 17 160 widzów łącznej oglądalności dwóch emisji filmu - premierowej i powtórkowej w TVP Gdańsk

Podsumowanie efektu ekologicznego zrealizowanego projektu:

Zamierzeniem realizatorów projektu było zwrócenie uwagi opinii publicznej na temat skutków antropopresji w rejonie Zatoki Puckiej i innych obszarów nadmorskich. W zrealizowanym filmie edukacyjno-dokumentalnym pt. "Zatoka Pucka i my" przedstawiono postawy samorządów, przedsiębiorców i instytucji, zaangażowanych w ochronę środowiska wobec zjawiska niekontrolowanego zagospodarowania brzegów. Wydaje się, że wraz z opublikowanymi wieloma tekstami prasowymi na ten temat, które ukazały się w czasie trwania projektu, emisja filmu miała szansę wygenerować istotny wątek w publicystyce mediów regionu Pomorza Gdańskiego. Poprzez naturalne oddziaływanie mediów odbiorcy uważnie śledzący ich ofertę mogli uzyskać nowy element swojej świadomości ekologicznej - wrażliwość na skutki własnego, "niewinnego" zachowania wobec przyrody, przejawiający się w takich formach rekreacji jak: głośny wypoczynek w pobliżu siedlisk zwierząt (zwłaszcza ptaków), naruszanie granicy siedlisk, zagospodarowanie terenu ograniczające obszar naturalnej roślinności i siedlisk zwierząt itp. Świadome postrzeganie skutków własnej aktywności na przyrodę przez ogół społeczeństwa powinno zacząć wywierać proekologiczną presję na lokalne samorządy.