Video Studio Gdańsk
  • Wydarzenia
Archiwum

Z dniem 20.11.2011 zakończono realizację filmowego projektu edukacyjno-dokumentalnego pt. "Wybrzeże Słowińskie jakiego nie znamy".

Osiągnięte efekty rzeczowe zrealizowanego projektu:
- ok. 10 godzin zdjęciowego materiału filmowego, zarejestrowanego na profesjonalnym nośniku w formacie High Definition
- 20 minut i 17 sekund telewizyjnego filmu edukacyjno-dokumentalnego pt. "Wybrzeże Słowińskie jakiego nie znamy" (realizacja: Grzegorz Karbowski)
- informacja prasowa do prasy lokalnej
- 40 sekund spotu-zwiastuna filmu
- 4 emisje filmu w TVP Gdańsk: premierowa i 3 powtórkowe
- 25 431 widzów łącznej oglądalności czterech emisji filmu - premierowej i 3 powtórkowych na antenie TVP Gdańsk
- zamieszczenie filmu na stronie internetowej www.videostudio.com.pl oraz na portalu www.wrotapomorza.pl

Podsumowanie efektu ekologicznego zrealizowanego projektu:
Zamierzeniem realizatorów projektu było zwrócenie uwagi opinii publicznej na mało znane skarby natury obszaru Słowińskiego Parku Narodowego i potrzebę zwiększenia ochrony tego środowiska oraz włączenie takich działań w zakres pracy lokalnych samorządów i mieszkańców. W zrealizowanym filmie edukacyjno-dokumentalnym pt. "Wybrzeże Słowińskie jakiego nie znamy" przedstawiono nie tylko przyrodnicze osobliwości parku, tj. specyficzna tkanka wydmowa, sąsiadująca z jeziorami, trzcinowiskami, podmokłymi łąkami i torfowiskami, bogactwo gatunków ptasich, zwierząt, wielość gatunków roślin zarówno w obrębie wydm jak i nadmorskiego lasu. Film, skupiając się także na przedstawieniu problemów związanych z ochroną Parku przed szkodliwą działalnością człowieka, wskazuje także na dewastację rozdeptywanych wydm, która może w nienaturalny sposób przyspieszyć ich wędrówkę, zabójczą dla roślinności, stającej na drodze piasku. Wskazano także wyraźnie na bezwzględne respektowania zakazu poruszania się po parku poza szlakami - ma to zapewnić spokój, potrzebny licznym ptakom podczas lęgu i żerowania. Niestety, nie tylko aspekty związane z turystyką bezpośrednią stanowią zagrożenie dla przyrody Parku. Film uwypukla także presję wywieraną przez budujących infrastrukturę letniskową stawianą wzdłuż granicy Parku, miedzy miejscowościami Rowy i Łeba - osuszanie terenu w konsekwencji doprowadzać będzie do obniżania wód gruntowych na łąkach Parku, które spowodować może wysychanie bezcennych torfowisk.
Trzykrotna emisja filmu na antenie TVP Gdańsk oraz stała możliwość obejrzenia filmu na stronach internetowych otwiera możliwość rozpoczęcia ważnego wątku w publicystyce mediów regionu Pomorza Gdańskiego. Poprzez kontakt z filmem odbiorcy - zapoznając się ze szczegółową prezentacją Parku, rzadkich gatunków roślin i zwierząt, artystycznie sfilmowanych plenerów - mogą w znaczny sposób przede wszystkim poszerzyć swoją wiedzę na temat unikatowości Słowińskiego Parku Narodowego i jego znaczenia, nie tylko ze względów czysto przyrodniczych, ale także edukacyjnych i wreszcie ekonomicznych. Autorzy zakładają, że wiedza ta w sposób naturalny przełoży się na podniesienie świadomości ekologicznej - czas bowiem na to, aby odkryć na nowo to miejsce - jako unikatową mozaikę środowisk i gatunków, stanowiących o atrakcyjności polskiego wybrzeża. Odkrycie to musi zaprocentować rozważnymi działaniami w zakresie gospodarki przestrzennej, za którą odpowiedzialne są lokalne samorządy.

Film współfinansowany przez:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Patronat medialny: