Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

„Wolontariusz 60+: wiem, co mówię!” – warsztatowy projekt edukacyjny z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, kierowany do wolontariuszy/wolontariuszek seniorów/seniorek, rozwijający ich kompetencje komunikacyjne, ale także wspierający ich w poczuciu wspólnoty działań z organizacjami, z którymi i dla których pracują.

Rekrutacja: https://www.facebook.com/wolontariatgdansk , https://www.facebook.com/wolontariatmalbork

Partnerzy projektu: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Malborskie Centrum Wolontariatu, Europejskie Centrum Solidarności

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańskumalborskie centrum wolontariatu logo


Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego, współfinansowanego przez Województwo Pomorskie.

wojewodztwo-pomorskie