Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

„Wiara i patriotyzm – współpraca Kościoła i opozycji w PRL” - cykl 4. filmowych notacji historycznych z udziałem  działaczy Solidarności i kapłanów z tczewskich środowisk pracy, którzy współpracowali w działaniach opozycyjnych w PRL.  Po zakończeniu realizacji notacje zostaną udostępnione w domenie publicznej.

Realizacja: Ewa Górska
Produkcja: Video Studio Gdańsk

Zadanie współfinansowane przez : Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Logo : Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Roman Bojanowski

Mieczysław Śliwka

Tadeusz Wilczarski

Zbigniew Bulczak