Video Studio Gdańsk

  • W produkcji

„100-lecie urodzin Mariana Kołodzieja” – filmowy portret jednego z najwybitniejszych gdańskich artystów, twórcy scenografii do kilkuset spektakli teatralnych, filmów fabularnych, autora projektów papieskich ołtarzy. Luki w biografii lat przedwojennych, jego związek duchowy z Gdańskiem, którego jest honorowym obywatelem, tematyka spraw ostatecznych wielu jego prac, głos zabierany w ważnych kwestiach społecznych składają się na tajemnicę Kołodzieja jako Człowieka i jako Artysty, której w filmie realizatorzy będą próbowali przed widzami uchylić. Prezentację filmu dla społeczności Gdańska zaplanowano na dzień setnej rocznicy urodzin Bohatera – 6.12.2021 w Europejskim Centrum Solidarności.

Reżyseria: Anna Maria Mydlarska

Produkcja:

Logo Jubiluszu 40-lecia Video Studio Gdańsk

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Herb Gdańsk

  • W produkcji

„Pomorskie dziedzictwo niezależnej kultury audiowizualnej. 40-lecie Video Studio Gdańsk” – dokumentalny projekt filmowy, ukazujący powstanie w 1981 roku podczas I Zjazdu Solidarności w Gdańsku pierwszej niezależnej w powojennej Polsce telewizji, która stworzyła zręby organizacyjne dzisiejszego Video Studio Gdańsk - pierwszego i najdłużej działającego niezależnego producenta telewizyjnego w Polsce. Projekt podsumowywać będzie 40 lat jego działalności, wyrosłej na gdańskiej i pomorskiej tradycji wolności słowa i kultury.

Reżyseria: Grzegorz Karbowski
Produkcja: Video Studio Gdańsk

Projekt realizowany jest ze środków Województwa Pomorskiego i Video Studio Gdańsk:

logo Województwo Pomorskie      logo Video Studio Gdańsk

oraz Miasta Gdańska przy wsparciu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.

Herb Gdańsk       logo GIWK

Film dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

PISF logo

 

  • W produkcji

„Kościół katolicki wobec działalności opozycyjnej w PRL” - cykl 5. filmowych notacji historycznych z udziałem kapłanów z diecezji gdańskiej, pelplińskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej, którzy współpracowali z antykomunistyczną opozycją od lat 60-70. Po zakończeniu realizacji notacje zostaną udostępnione w domenie publicznej.

Realizacja: Ewa Górska
Produkcja: Video Studio Gdańsk

Zadanie współfinansowane przez : Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Logo Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Zobacz notacje

ks. Stanisław Cieniewicz

o. Janusz Jędryszek OFM Conv.

ks. Edmund Skierka

ks. Zbigniew Bryk

ks. Wiesław Lauer