Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

"Trwanie. Rękodzieło i rzemiosło artystyczne w regionie gdańskim" - projekt filmowy poświęcony twórczej pracy ludzi wykonujących unikalne, niejednokrotnie już wymierające zawody rękodzieła artystycznego, związanych przez swoją pracę i historię życia z Pomorzem Gdańskim. Autorzy ukażą w filmie m.in. takie profesje, jak: grawer, konserwator starych ksiąg, twórca akcesoriów liturgicznych, pozłotnik, witrażysta, hafciarka, garncarz-ceramik, twórca tabakier, twórca miniaturowych aparatów fotograficznych. Idea projektu wychodzi naprzeciw zjawisku zanikania "starodawnych" pracowni i warsztatów rękodzieła artystycznego w regionie gdańskim.

Nie dzieje się tak dlatego, że ludzie nie potrzebują takich wyrobów. Nawet nie dlatego, że z rękodzieła trudno wyżyć, bo rzemieślnicy i rękodzielnicy kochają swój fach i gotowi są pracować po kilkanaście godzin dziennie. To czas nie jest dla nich sprzymierzeńcem. Najstarsi skończyli 80-90 lat. Wraz z nimi odchodzi unikatowa wiedza, a małe, urokliwe zakłady, w których więcej robili i robią własnymi rękoma niż maszynami, znikają bezpowrotnie. Projekt upowszechniać będzie szczególne dziedzictwo kulturowe, potwierdzające regionalną, gdańską i pomorską tożsamość. Promować będzie pozytywne postawy ludzkie i etos pracy, popularyzować dzieła gdańskich twórców kultury regionalnej, wykonujących zawody, które w przeszłości stanowiły walory regionu, budując także jego dzisiejsze znaczenie.

Film wyemituje w końcu roku TVP Gdańsk i Pomorska TV.

Realizacja: Wojciech Ostrowski, Katarzyna Żelazek
Produkcja: Video Studio Gdańsk

Projekt współfinansowany przez:

Samorząd Województwa PomorskiegoPatroni medialni:


Zobacz film

"Trwanie. Rękodzieło i rzemiosło artystyczne w regionie pomorskim" plan zdjęciowy październik 2014

foto: Katarzyna Żelazek