Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

"Solidarność z oddali" - cykl 6. notacji historycznych, poświęconych mieszkającym dziś w krajach skandynawskich Polakom, którzy jeszcze przed powstaniem "Solidarności" organizowali pomoc materialną dla poszkodowanych i prześladowanych przez aparat komunistyczny oraz przerzuty sprzętu poligraficznego do Polski. Obecnie również włączają się w pomoc najuboższym środowiskom w Polsce: sierocińcom, domom pomocy społecznej, hospicjom, szpitalom itp.

Realizacja: Ewa Górska
Produkcja: Video Studio Gdańsk dla Europejskiego Centrum Solidarności