Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

"Solidarność-samorządność-tożsamość" - edukacyjny projekt historyczny, mający za zadanie uświadomienie znaczenia działań podejmowanych na poziomie samorządu lokalnego i ich wpływu na jakość życia mieszkańców. Promować będzie wśród młodzieży ideę samorządności lokalnej jako narzędzia kształtującego tożsamość obywatelską.
W ramach projektu powstanie film dokumentalny, w którym wykorzystane zostaną notacje z osobami, które po Sierpniu 1980 w samorządności widziały istotę przemian ustrojowych w Polsce, archiwalia z I Zjazdu "S" i zdjęcia współczesne. Film ukazywać będzie dobre praktyki samorządowe i realizację idei samorządności na przykładzie miasta Gdyni.

Projekt, powstający przy współudziale młodzieży z gdyńskich liceów, realizować będzie następujące cele:

  • ukazanie trudnej drogi realizacji idei samorządności, w której materializuje się na co dzień bezpośrednia demokracja i dla której priorytetem jest dobro społeczności lokalnej, a nie przynależność partyjna
  • ukazanie efektów działania skutecznych struktur samorządowych i (stymulowanie rozwoju miasta i regionu, inspirowanie inicjatyw obywatelskich, konkretne działania skierowane do młodzieży etc.) jako źródła dumy z przynależności do "małej ojczyzny"
  • promocja aktywności na rzecz wspólnoty lokalnej, podejmowania inicjatyw ważnych dla swego środowiska jako postaw właściwych dla współczesnego patriotyzmu.

Realizacja: Ewa Górska
Produkcja: Video Studio Gdańsk

Partner projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Projekt dofinansowany jest przez Muzeum Historii Polski w Warszawie:

Muzeum Historii Polski

w ramach programu Patriotyzm Jutra:

programu Patriotyzm Jutra

Patroni medialni:

"Solidarność - samorządność - tożsamość" edukacyjny projekt historyczny

foto: Wojtek Ostrowski i archiwum Video Studio Gdańsk