Video Studio Gdańsk
  • Wydarzenia
Archiwum

W Europejskim Centrum Solidarności odbyła się uroczystość, symbolicznie rozpoczynająca przekazywanie w depozyt do ECS archiwalnych zbiorów filmowych Video Studio Gdańsk. Rewitalizację, katalogowanie i digitalizację archiwaliów Video Studio Gdańsk z lat 1981-1992, dokumentujących najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne okresu przełomu i transformacji ustrojowej, przeprowadza Fundacja Archiwum Filmowe "Drogi do Niepodległości", założona w tym celu w roku 2004.

Po ponad 10 latach FAF przenosi swą działalność w mury Europejskiego Centrum Solidarności. Ściślejsza współpraca obu instytucji pomoże pozyskiwać środki na ochronę i zabezpieczenie tej ważnej części dziedzictwa polskiej kultury niezależnej. Podczas uroczystości Rada Kuratorów FAF w obecności m.in. dyrektora ECS - Basila Kerskiego i inicjatora powołania FAF - Bogdana Borusewicza podpisała otwarty apel o wsparcie starań Fundacji na rzecz ratowania powierzonych jej zbiorów.

Przekazywanie w depozyt do ECS archiwalnych zbiorów filmowych Video Studio Gdańsk

styczeń 2016
foto: Renata Dąbrowska/Agencja Gazeta Wyborcza