Video Studio Gdańsk
  • Wydarzenia
Archiwum

O projekcie:

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2018

nck

Na całym świecie żyje ponad 20 mln osób polskiego pochodzenia. Co wiemy dziś o emigracji, jako ważnym doświadczeniu kulturowym, historycznym i społecznym kilku pokoleń Polaków? Z czym kojarzy się emigracja tym, którzy opuszczali kraj w latach 1970-1990, a z czym dzisiejszej młodzieży, dla której słowo to pozbawione jest cech nieodwołalności, ostateczności? Historia tamtej emigracji to historia ludzi, dla których bycie częścią polskiej wspólnoty kulturowej stanowi istotną część ich tożsamości, określa postawy w przeszłości i dziś. Nie znaczy to, że współcześnie wyjeżdżający za granicę, korzystający z dobrodziejstwa otwartych granic w poszukiwaniu możliwości rozwoju ludzie nie czują tej identyfikacji. Warto jednak przypomnieć, jak wiele zawdzięczamy tym, którzy - będąc zmuszonymi do wyjazdu - podjęli zza granicy działania na rzecz ojczyzny, podtrzymania jej ducha kulturowego, ducha oporu w trudnych latach 80. i pokazać, jak pielęgnowali więź z krajem i jego wspólnotą.

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej emigracja stała się pokoleniowym i kulturowym doświadczeniem milionów młodych Polaków. Projekt - jego tytuł to cytat z W. Gombrowicza, którym gdyńskie Muzeum Emigracji wita zwiedzających - skierowany jest do młodzieży licealnej, mającej dziś wolny wybór miejsca do życia i rozwoju. Będzie prowokował ją do dyskusji o różnych aspektach emigracji ostatnich kilkudziesięciu lat, a w jej kontekście - kwestii kulturowej i indywidualnej tożsamości. Poprzez wspólną z profesjonalnymi twórcami realizację filmu dokumentalnego, poświęconego polskiej emigracji z lat 1970-1990 i tej współczesnej, młodzi ludzie, wybrani ze szkół licealnych Gdańska i Gdyni szukać będą w nieodległej historii i dzisiejszych czasach wartości i wzorców dla określenia swej tożsamości (na poziomie kulturowej wspólnoty lokalnej, regionalnej, narodowej), zrozumienia samych siebie i identyfikowania się z miejscem życia i/lub urodzenia w coraz bardziej globalizującym się świecie. Poznają opowieści o powodach emigracji, powrotu do kraju lub pozostania poza ojczyzną, o cenie, jaką wyjeżdżający zapłacili za emigrację (rozbicie rodziny, utrata przyjaciół), o rozczarowaniu/sukcesie po powrocie do Polski. Doświadczenia te zderzone będą w filmie z komentarzem samych uczniów: która postawa jest im bliska i dlaczego? czy wkład emigracji w odzyskanie przez Polskę podmiotowości traktują jako zobowiązanie do pracy w kraju czy możliwość korzystania z otwartych granic i czerpania z innych kultur? co to znaczy emigrować w XXI wieku? czy fakt bycia Polakiem to zobowiązanie? czy przynależność narodowa, kulturowa determinuje ich plany na przyszłość?...

Film będzie zaprezentowany na pokazach przedpremierowych w Gdańsku i w Gdyni i poddany dyskusji z udziałem nauczycieli, uczniów, rodziców i twórców filmu. Zostanie też udostępniony w Internecie i zaproponowany do emisji TV.

Scenariusz i reżyseria filmu: Ewa Górska
Projekt realizowany przez: Video Studio Gdańsk


Wspierają nas:

Partnerzy projektu:


Dzieje się!

10 listopada 2018

Film "Polska silniej w was zamieszkała" jest już dostępny w Internecie.

8 listopada 2018

Pokaz gdyński filmu dokumentalnego pt. "Polska silniej w was zamieszkała" odbędzie się w dniu 08.11.2018 o godz. 18.00 w sali Warszawa Gdyńskiego Centrum Filmowego. Po projekcji zapraszamy na dyskusję z udziałem uczniów z X LO w Gdyni, Klementyny Kasprzyk-Kucharz organizatorki Festiwalu Filmu Polskiego KINOPOLIS w Irlandii, osoby z kilkuletnim doświadczeniem pobytu na emigracji i dr Rafała Raczyńskiego z Muzeum Emigracji w Gdyni. Debatę poprowadzi red. Wojciech Suleciński z Radia Gdańsk.


"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdyński filmu

8 listopada 2018

"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdyński filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdyński filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdyński filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdyński filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdyński filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdyński filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdyński filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdyński filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdyński filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdyński filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdyński filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdyński filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdyński filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdyński filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdyński filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdyński filmu

18 października 2018

Pokaz gdański filmu dokumentalnego pt. "Polska silniej w was zamieszkała" odbędzie się w dniu 18.10.2018 o godz. 18.00 w sali wystaw czasowych w Europejskim Centrum Solidarności. Po projekcji zapraszamy na dyskusję z udziałem uczniów z I LO w Gdańsku, III LO w Gdańsku, Magdaleny Pramfelt konsula honorowego Królestwa Szwecji, osoby z blisko 25-letnim doświadczeniem pobytu na emigracji i dr Rafała Raczyńskiego z Muzeum Emigracji w Gdyni. Debatę poprowadzi red. Wojciech Suleciński z Radia Gdańsk.


"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdański filmu

18 października 2018

"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdański filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdański filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdański filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdański filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdański filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdański filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdański filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdański filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdański filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdański filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdański filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdański filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdański filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdański filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdański filmu
"Polska silniej w was zamieszkała" - pokaz gdański filmu

10 października 2018

Zrealizowany został zwiastun filmu.

30 września 2018

Zakończone zostały zdjęcia do filmu, zrealizowane m.in.. z udziałem osób z doświadczeniem emigracyjnym oraz młodzieży z trójmiejskich liceów.

"Polska silniej w was zamieszkała" - plan zdjęciowy

lipiec-wrzesień 2018

"Polska silniej w was zamieszkała" - plan zdjęciowy
"Polska silniej w was zamieszkała" - plan zdjęciowy
"Polska silniej w was zamieszkała" - plan zdjęciowy
"Polska silniej w was zamieszkała" - plan zdjęciowy
"Polska silniej w was zamieszkała" - plan zdjęciowy
"Polska silniej w was zamieszkała" - plan zdjęciowy
"Polska silniej w was zamieszkała" - plan zdjęciowy
"Polska silniej w was zamieszkała" - plan zdjęciowy
"Polska silniej w was zamieszkała" - plan zdjęciowy
"Polska silniej w was zamieszkała" - plan zdjęciowy
"Polska silniej w was zamieszkała" - plan zdjęciowy
"Polska silniej w was zamieszkała" - plan zdjęciowy
"Polska silniej w was zamieszkała" - plan zdjęciowy
"Polska silniej w was zamieszkała" - plan zdjęciowy
"Polska silniej w was zamieszkała" - plan zdjęciowy
"Polska silniej w was zamieszkała" - plan zdjęciowy


Kontakt

Wykonawca projektu:
Video Studio Gdańsk, ul. Grodzka 20, 80-841 Gdańsk tel. 58 3015524

Koordynatorka projektu:
Joanna Pacana tel. 601412734