Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

"Pokaż język czyli debata o stanie polszczyzny na Pomorzu" - kolejne odcinki cyklicznego programu edukacyjnego, którego celem jest:

  • ukazanie korzystnych i niepożądanych zmian zachodzących w polszczyźnie
  • uwrażliwienie odbiorców na piękno i bogactwo języka polskiego
  • uświadomienie mieszkańcom Pomorza Gdańskiego ich własnego wpływu na sposób posługiwania się językiem polskim
  • propagowaniu dobrych obyczajów językowych.

Wiele zjawisk z dziedziny języka i komunikacji, nawyki językowe obecne w środowiskach m.in. użytkowników internetu, ludzi biznesu - zwłaszcza takich dziedzin jak reklama i marketing, osób wykonujących zawody prawnicze czy też nauczycieli czy ludzi związanych z działalnością religijną, upowszechnia się w naszym na co dzień używanym języku. Autorzy programu dociekać będą, jak wpływają one na poszanowanie norm językowych, na zanikanie jednych a powstawanie innych autorytetów językowych, na efektywność naszej komunikacji z innymi i poziom emocjonalności naszego języka codziennego.

Scenariusz: Grzegorz Karbowski
Realizacja: Grzegorz Karbowski, Waldemar Płocharski
Produkcja: Video Studio Gdańsk

Partner merytoryczny:Współproducenci i patroni medialni:Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kulturyw ramach programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych"Znajdź projekt na facebooku

"Pokaż język czyli debata o stanie polszczyzny na Pomorzu" plan zdjęciowy

Nadbałtyckie Centrum Kultury, październik 2012
foto: archiwum Video Studio Gdańsk