Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

Pierwszy odcinek cyklu filmów poświęconych I Zjazdowi Delegatów NSZZ "Solidarność" w roku 1981 w hali Oliwia w Gdańsku przybliża atmosferę, która towarzyszyła powstaniu niezależnych od państwowego reżimu środków przekazu: telewizji "Solidarność" - poprzedniczki Video Studio Gdańsk, gazety zjazdowej "Głos Wolny", "Biuletynu Zjazdowego" oraz angielskojęzycznego " Congress Post" , jak również Radiowej Agencji "Solidarności". To te media relacjonowały - po raz pierwszy w powojennej historii Polski - przebieg przełomowych dla związku i kraju wydarzeń, mających miejsce na zjeździe: pierwsze demokratyczne wybory w powojennej Polsce, narodziny samorządności i debatę o przyszłym kształcie ustrojowym wolnego państwa.

Udział biorą bohaterowie - uczestnicy Zjazdu i obserwatorzy wydarzeń sprzed 30 lat oraz historycy. Obszerna dokumentacja filmowa z archiwum Video Studio Gdańsk, jak również archiwa osobiste i zbiory IPN oraz komentarz Mirosława Baki, który wystąpi w roli narratora-przewodnika tworzą konstrukcję filmu.

Scenariusz: Barbara Madajczyk-Krasowska
Realizacja: Grzegorz Karbowski
Produkcja: Video Studio Gdańsk