Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

"Od Solidarności do samorządności" - edukacyjny projekt historyczny, w ramach którego powstanie 10 notacji telewizyjnych z udziałem tych uczestników I Zjazdu NSZZ "Solidarność" w roku 1981, którzy w sposób szczególny włączyli się podczas obrad w opracowanie programu budowy samorządności terytorialnej, a tym samym - tworzenie zrębów społeczeństwa obywatelskiego.

Projekt powstaje przy współudziale młodzieży szkół trójmiejskich: VI LO i IX LO w Gdyni.
Komplety 10 notacji na nośnikach DVD przekazane zostaną do szkół, biorących udział w projekcie.

Istotą projektu, stanowiącego kontynuację realizowanych w latach 2009-2010 zadań pt.: "Grudzień '70 - pamięć poległych, pamięć żywych" i "Negocjatorzy i sygnatariusze Porozumień Sierpniowych 1980" jest:

  • dotarcie do młodzieży licealnej z szerszą wiedzą na temat procesu tworzenia podczas I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" podstaw samorządności terytorialnej jako odwrotu od państwa scentralizowanego (poprzez udział w realizacji filmowych notacji historycznych),
  • upowszechnienie zdobyczy I Zjazdu "Solidarności" w w/w zakresie w odniesieniu do współcześnie funkcjonujących struktur samorządowych i efektów ich działań (stymulowanie rozwoju miast i regionów, inspirowanie inicjatyw obywatelskich etc.),
  • utrwalenie w formie wydawniczej świadectw uczestników I Zjazdu "Solidarności" kluczowych z punktu widzenia tematu zadania,
  • promocja współodpowiedzialności za dobro wspólnoty lokalnej, postaw proobywatelskich, zaangażowania w życie społeczności lokalnej metodą "ponad podziałami".

Realizacja: Ewa Górska

Projekt powstaje w ramach programu Patriotyzm Jutra:Projekt dofinansowany jest przez Muzeum Historii Polski:Patroni medialni:

"Od Solidarności do samorządności" edukacyjny projekt historyczny

foto: archiwum Video Studio Gdańsk