Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

"Notacje historyczne" - filmowy zapis wywiadów z uczestnikami wydarzeń związanych z ruchem społecznym "Solidarność", których fragmenty opublikowane zostaną w Internecie. Projekt realizowany we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności.