Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

"Negocjatorzy i sygnatariusze Porozumień Sierpniowych 1980" - edukacyjny projekt historyczny, w ramach którego powstanie 20 notacji telewizyjnych z udziałem negocjatorów i sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych, podpisanych w 1980 roku w Gdańsku oraz film dokumentalny, realizowany w oparciu o te notacje i archiwalne materiały filmowe. Film zaprezentowany zostanie na pokazie przedpremierowym i przekazany do emisji telewizyjnej. Komplety 20 notacji oraz film na nośnikach DVD przekazane zostaną do bibliotek wojewódzkich, kuratoriów i szkół, biorących udział w projekcie oraz instytucji wspierających projekt.

Projekt powstaje przy współudziale młodzieży szkół trójmiejskich: VI LO , XX LO i Liceum Jezuitów w Gdyni oraz IX LO w Gdańsku.

Istotą projektu, stanowiącego swoistą kontynuację zrealizowanego w 2009 roku zadania pt. "Grudzień '70 - pamięć poległych, pamięć żywych" jest zaangażowanie licealnej młodzieży szkół Trójmiasta w przedsięwzięcie o kompleksowym charakterze , dające możliwość:

  • zidentyfikowania związku przyczynowo-skutkowego wydarzeń Grudnia 1970 oraz Sierpnia 1980 na Wybrzeżu Gdańskim
  • poszerzenia wiedzy o znaczeniu podpisanych porozumień dla późniejszych przemian , prowadzących do zmiany ustroju i rozwoju demokracji w Polsce
  • utrwalenia w świadomości młodzieży wagi promowania hasła "Zaczęło się w Gdańsku" dla zbudowania własnej, dojrzałej tożsamości społecznej i obywatelskiej, poczucia przynależności oraz pozytywnego wizerunku współcześnie rozumianego patriotyzmu - w wymiarze kraju i regionu.

Realizacja: Ewa Górska
Projekt powstaje w ramach:
Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Patriotyzm Jutra"Współorganizatorzy projektu:Patroni medialni:

"Negocjatorzy i sygnatariusze Porozumień Sierpniowych 1980" edukacyjny projekt historyczny

Fotografie autorstwa Wojciecha Ostrowskiego