Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

„Kościół katolicki wobec działalności opozycyjnej w PRL” - cykl 5. filmowych notacji historycznych z udziałem kapłanów z diecezji gdańskiej, pelplińskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej, którzy współpracowali z antykomunistyczną opozycją od lat 60-70. Po zakończeniu realizacji notacje zostaną udostępnione w domenie publicznej.

Realizacja: Ewa Górska
Produkcja: Video Studio Gdańsk

Zadanie współfinansowane przez : Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Logo Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

ks. Stanisław Cieniewicz

o. Janusz Jędryszek OFM Conv.

ks. Edmund Skierka

ks. Zbigniew Bryk

ks. Wiesław Lauer