Video Studio Gdańsk
 • Wydarzenia
Archiwum

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs organizowany jest w ramach jubileuszu 25-lecia Video Studio Gdańsk - pierwszego i najdłużej działającego niezależnego producenta telewizyjnego w Polsce.

 1. Video Studio Gdańsk we współpracy z Media Kontakt i M.T. Art ogłasza konkurs na scenariusz filmu fabularnego i serialu telewizyjnego o tematyce związanej z najnowszą historią Polski (od roku 1980).
 2. Preferowane będą prace, które w formie dramatycznej, sensacyjnej, komediowej lub innej odnosić się będą do zdarzeń i losów ludzkich, zapoczątkowanych powstaniem ruchu "Solidarność", a sięgających dnia dzisiejszego. Organizatorzy dopuszczają także projekty oparte na faktach.
 3. Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach:
  - scenariusz filmu fabularnego - 90 minut
  - scenariusze 3 pierwszych odcinków serialu telewizyjnego - á 45 minut.
 4. Do tekstów należy dołączyć krótkie streszczenie oraz oświadczenie autora o posiadaniu wszelkich praw do nadesłanych scenariuszy.
 5. Scenariusze należy nadsyłać w formie maszynopisu i formie elektronicznej, opatrzone godłem wraz z zaklejoną kopertą z danymi autora w terminie do 1 sierpnia 2006 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  VIDEO STUDIO GDAŃSK
  ul. Grodzka 20
  80-841 Gdańsk
  z dopiskiem "Konkurs"
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pierwokupu nagrodzonych prac.
 7. Nagrody, ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska, wynoszą:
  - w kategorii "scenariusz filmu fabularnego" 15000,00 zł
  - w kategorii "scenariusze 3 pierwszych odcinków serialu telewizyjnego" 10000,00 zł
 8. Nagrody w obu kategoriach przyznaje powołane przez Organizatorów Jury konkursu w składzie ( w kolejności alfabetycznej):
  - Joanna Pacana - producent telewizyjny (Video Studio Gdańsk)
  - Marian Terlecki - producent filmowy i telewizyjny (M.T. Art)
  - Andrzej Trojanowski - dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska
  - Andrzej Trzos-Rastawiecki - scenarzysta i reżyser filmowy i telewizyjny
  - Władysław Zawistowski - poeta, dramaturg, krytyk literacki i teatralny.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23 września 2006 podczas uroczystości jubileuszowych.

 

WYNIKI KONKURSU:

Do konkursu zakwalifikowano 24 prace, w tym:

 • 22 prace - w kategorii "scenariusz filmu fabularnego"
 • 2 prace - w kategorii "scenariusz 3. pierwszych odcinków serialu telewizyjnego"

Nagrody otrzymali:

W kategorii "scenariusz filmu fabularnego":

Nagroda główna w wysokości 15 000,00 zł

 • Pani Aneta Wróbel-Wojtyszko za pracę pt. "KRZEMIENIE" (godło: CZERT)

Wyróżnienia w wysokości po 5 000,00 zł każde

 • Pan Krzysztof Szwed za pracę "FLAMASTROWE KÓŁKA" (godło: PUSZCZYK)
 • Pan Remigiusz Ogonowski za pracę pt. "MĘCZENNIK" (godło: MAREK)

Jury postanowiło nie przyznać nagrody w kategorii "scenariusz 3. pierwszych odcinków serialu telewizyjnego".