Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

"Kobieta bez przestrzeni" - projekt, inspirowany filmem "Miss Representation" J. Siebel Newsom, dotyczy problemu stygmatyzowania kobiet przypisanymi im stereotypowo rolami i wynikającej z tego dyskryminacji. Ma zwrócić uwagę masowego widza na te zjawiska i ukazać skutki realizowanej w ten sposób - głównie przez media - manipulacji. Celem projektu jest upowszechnienie tych informacji, skutkujące krytycznymi postawami społecznymi i wyborczymi. Projekt wykorzystywać będzie jako narzędzie film dokumentalny, który zostanie zaprezentowany na pokazach w większych miastach i małych miejscowościach, poprzez emisję telewizyjną, publikację w internecie i dystrybucję DVD.

Realizacja projektu:

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji,finansowanego z Funduszy EOG.

Patroni medialni:


Więcej o projekcie