Video Studio Gdańsk
  • Wydarzenia
Archiwum

O projekcie:

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

www.ngofund.org.pl


Czy kobiety mają dziś realny wpływ na politykę, gospodarkę, naukę, kulturę, świat biznesu? A jeśli tak, to czy wiemy o tym, czy to zauważamy?

Analiza obrazu współczesnej kobiety, jaki kreują media, pokazuje, że jesteśmy bombardowani wizerunkiem kobiety-opiekunki ogniska domowego oraz kobiety-obiektu seksualnego, natomiast mężczyzna to opoka istniejącego porządku, głowa rodziny, biznesmen, polityk. W ten sposób stereotypy związane z płcią są stale utrwalane.

Świat reklamy skupia się z jednej strony na wyglądzie zewnętrznym kobiet, tworząc wyidealizowany, zafałszowany obraz i przyczyniając się tym samym do potęgowania kompleksów nawet u małych dziewczynek, z drugiej strony pokazuje kobiety w domu, podczas typowo kobiecych zajęć. Podobną sytuację można zaobserwować w kinie, telewizji, literaturze. Popularne, ogólnodostępne seriale w większości wzmacniają stereotypowy wizerunek kobiet, bohaterki, nawet czynne zawodowo prawniczki, dziennikarki czy bizneswomen, przeżywają na ekranie swoje "kobiece" problemy, skupione wokół życia rodzinnego. Pozornie wyzwolone seksualnie, w rzeczywistości dążą do znalezienia męża i założenia rodziny bądź przeżywają kryzys w związku ze swoją samotnością.

Nie sprzyja przełamywaniu tego wizerunku również tendencja do uprzedmiotowienia i infantylizacji kobiet, którą zaobserwować można nie tylko w modzie czy przemyśle kosmetycznym, ale także w wielu środowiskach: na uczelniach, gdzie mimo często przewagi liczebnej studentek i absolwentek kariery naukowe robią głównie mężczyźni, w biznesie, gdzie kobietom powierza się mniej odpowiedzialne i mniej prestiżowe stanowiska, w polityce, a nawet w życiu społecznym.

Nasz projekt, zainspirowany filmem "Miss Representation" Jennifer Siebel Newsom, ma zwrócić uwagę masowego widza na te zjawiska i ukazać ich skutki. Chcemy zachęcić zarówno kobiety, jak i mężczyzn do krytycznego spojrzenia na kwestię reprezentacji kobiet w szczególnej przestrzeni publicznej, jaką jest przekaz medialny. Zauważamy bowiem, że proces wyrównywania szans, który ma doprowadzić do równowagi pomiędzy obecnością kobiet i mężczyzn w większości sfer życia publicznego, jest procesem nie tylko nieuniknionym we współczesnej Europie, ale także pożądanym dla prawidłowego funkcjonowania demokracji na wszystkich jej płaszczyznach. Jednym z głównych zadań projektu jest odpowiedź na pytanie, czy kobiety mogą zmienić w jakiś sposób te sfery życia publicznego, które dziś są zdominowane przez mężczyzn, a jeśli tak, to czy będą to zmiany pozytywne dla ogółu społeczeństwa.

W ramach projektu powstaje film dokumentalny w którym spróbujemy odpowiedzieć na powyższe pytanie oraz ocenić jak bardzo ulegamy stereotypom. Czy to jest największa przeciwność do pokonania, czy może to co w kobietach zostało kulturowo zaprogramowane przez patriarchat? Czy wrogiem kobiety jest sama kobieta? Jak codzienność wpływa na wybory życiowe kobiet? System, prawo, kultura, wychowanie, edukacja - w jaki sposób ograniczają ambicje kobiet?

Film zostanie zaprezentowany środowiskom dziennikarzy, działaczy społecznych, polityków na przedpremierowych pokazach oraz udostępniony szerokiej publiczności w telewizji i Internecie.

Projekt realizowany przez:


Zespół:

Scenarzysta i reżyser filmu:

Grzegorz Karbowski - absolwent dziennikarstwa, reporter i wydawca prasowy i TV, dokumentalista, specjalizuje się w ekonomii, ekologii i tematach społecznych, realizował m.in. filmy: "Jak sobie radzić z molestowaniem seksualnym? i "Uwaga stereotyp!" (dla Ministerstwa Obrony Narodowej), "Parlament Europejski bez tajemnic" (dla Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Warszawie), "Rozmowy kontynentalne", "Gmina Europa" i "Urządzanie Europy" (dla b. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej), "Kasę mieć czyli Pana Grosika rozmowy o pieniądzach" i "Zdrożało-potaniało czyli pana Grosika rozmowy o cenach" (dla Narodowego Banku Polskiego), "Zatoka Pucka i my", "Wybrzeże Słowińskie jakiego nie znamy" i "Żurawie szlaki" (dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku), "Zawód - pracownik socjalny", "Opieka plus praca - to się opłaca", "Planowanie kariery", "Kalejdoskop zawodów" i wiele innych.

Konsultanci/eksperci:

dr Ewa Baniecka - absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie i Uniwersytetu Gdańskiego, doktor literaturoznawstwa. Pracowała jako redaktorka i korektorka w Wydawnictwie Uraeus oraz jako redaktorka w Gdańskim Wydawnictwie Psychologicznym, w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej (GWSH) jako główna specjalistka ds. wydawnictwa, reklamy i promocji oraz redaktorka prowadząca punktowanego czasopisma naukowego "Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość". Sprawowała również funkcję sekretarza Kolegium Redakcyjnego GWSH. Autorka artykułów naukowych dotyczących takich zagadnień, jak socjolingwistyczne spojrzenie na role kobiet i mężczyzn w polskim życiu publicznym czy problem aborcji i poronienia w polskiej literaturze i publicystyce współczesnej. Autorka powieści dla młodzieży pt. "Jośka - pamiętnik maturzystki" i "Rok wieloryba" oraz książek, rozpraw, publikacji naukowych i recenzji literackich w czasopiśmie "Książki. Magazyn Literacki". Recenzentka czasopisma branżowego "Magazyn Literacki Książki". Redaktorka czasopisma "Obywatelka" - rocznika, poruszającego kwestie równościowe, genderowe i antydyskryminacyjne. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z przedmiotu "Literatura dla dzieci", "Elementy kultury współczesnej" "Stylistyka i kultura języka" czy "Wiedza o literaturze". Członkini Stowarzyszenia WAGA, w którym zrealizowała wiele projektów równościowych i antydyskryminacyjnych, w tym działań na rzecz rewitalizacji gdańskiego osiedla Biskupia Górka. Organizatorka proekologicznej akcji na Biskupiej Górce w ramach ogólnopolskiego projektu "Cała Polska Chodzi Boso" i debaty poświęconej konieczności wszczęcia działań na rzecz ratowania Biskupiej Górki przed dalszą dewastacją. Członkini Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej KomuKulturka, działającego na rzecz społeczności lokalnej gminy Kolbudy. Koordynatorka projektu "Rusz Brzuch", uczestniczka wielu inicjatyw lokalnych - artystycznych, prozdrowotnych itp.

dr Barbara Kijewska - adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku, adiunkt w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowo zajmuje się tematyką genderową i komunikowaniem politycznym, w tym szczególnie problematyką udziału kobiet w przestrzeni publicznej i politycznej. Współorganizowała konferencje pn."Kobiety w przestrzeni publicznej" (pierwsza z nich była inspiracją dla projektu "Kobieta bez przestrzeni"), koordynowała wiele grantów badawczych w dziedzinie szeroko rozumianej komunikacji społecznej, w szczególności komunikowania medialnego. Poszukuje i próbuje ustalać związki mediów z polityką i płcią kulturową, określać rolę mediów w percepcji nauki i technologii. Jej zainteresowania medioznawcze od rozprawy doktorskiej po publikacje, udział w konferencjach i projektach badawczych odnoszą się do tych trzech obszarów. Obecnie jest wykonawcą w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. "Analiza społecznych uwarunkowań wdrożenia technologii HTR" w Polsce oraz członkiem zespołu Public Understanding Technology, badającego społeczną percepcję zastosowania w życiu codziennym tego, co jest efektem postępu naukowo-technicznego. Współpracuje z organizacjami promującymi równość i polityczną aktywność kobiet. Autorka wielu publikacji m.in. "Obecność polityków w pismach kobiecych w okresie kampanii wyborczej 2005 roku" w zbiorze "Media w wyborach. Kampanie wyborcze. Media w polityce" (red. T. Sasińska-Klas), "Dyferencjacja świata płci w koncepcjach filozoficzno-społecznych" w zbiorze "Stawiać pytania. Szukać odpowiedzi" (red. A. Chodubski, E. Polak), "Media jako element społecznie naznaczający wzorce płciowe: przegląd stanowisk" w zbiorze "Dzieci, młodzież, dorośli w systemie edukacji" (red. J. Żerko).

dr Jarosław Och - adiunkt w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, badacz m.in. polskiego systemu politycznego i kultury politycznej, marketingu politycznego, aktywności polityczno-społecznej kobiet we współczesnych państwach demokratycznych. Autor ponad 60. artykułów naukowych i uczestnik ponad 30. konferencji naukowych. Odbył staż studyjny na Uniwersytecie Messyńskim we Włoszech. Promotor ok. 150 prac magisterskich i ok. 140 prac licencjackich z zakresu problematyki aktywności polityczno-społecznej kobiet we współczesnych państwach demokratycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku, współpracownik Instytutu Spraw Publicznych oraz Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, kierownik Podyplomowego Studium Politologii na Uniwersytecie Gdańskim, opiekun Koła Naukowego Kratos. Laureat Nagrody Mrongowiusza za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i nagrody Radiowa Osobowość Roku Radia Gdańsk. Komentator wydarzeń politycznych w mediach polskich i zagranicznych. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje także wokół teorii i praktyki konstytucjonalizmu.

Produkcja/ koordynacja projektu:

Elżbieta Jachlewska - absolwentka europeistyki, działaczka feministyczna, wiceprzewodnicząca Partii Kobiet, prezeska Stowarzyszenia WAGA. Organizowała projekty równościowe: "Bilet do równości" i "Anty-Koncepcja", doświadczona w pracy z różnymi grupami społecznymi, w działaniach na rzecz równości i równouprawnienia kobiet i mężczyzn, z szeroką siecią kontaktów eksperckich. Redaktorka naczelna rocznika "Obywatelka", poruszającego kwestie równościowe, genderowe i antydyskryminacyjne. Organizatorka cyklicznych "Rozmawialni" (z udziałem m.in. Danuty Wałęsy, Olgi Krzyżanowskiej, Izabelli Filipiak, Magdy Mierzewskiej, Barbary Piórkowskiej, Henryki Krzywonos-Strycharskiej), koordynatorka projektów realizowanych z funduszy British Council i Gdańsk 2016. Współorganizatorka Partnerstwa dla Biskupiej Górki i projektów "Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki na Biskupiej Górce" oraz "Barwy Biskupiej Górki", koordynatorka projektów "Poczta z widokiem na Biskupią Górkę" i "Darcie Pierza".

Joanna Pacana - absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej i Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i PR na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła międzynarodowe szkolenie dla operatorów kultury, organizowane przez brukselskie Association Marcel Hicter pour la Democratie culturelle ASBL oraz Narodowe Centrum Kultury, uzyskując dyplom menedżera kultury. Prowadziła kilkadziesiąt projektów kulturalnych, edukacyjnych i obywatelskich, realizowanych w Video Studio Gdańsk we współpracy z administracją publiczną od szczebla europejskiego do lokalnego. Producentka ponad 150 filmów/programów TV dla różnych anten telewizyjnych.


Wspierają nas:


Media o nas:

Wrota Pomorza - zapowiedź emisji w TVP Gdańsk

Gazeta Wyborcza Trójmiasto - zapowiedź emisji w TVP Gdańsk pokazu

Radio Gdańsk - zapowiedź emisji w TVP Gdańsk

Akademickie Radio Centrum UMCS w Lublinie - zapowiedź pokazu

Krytyka Polityczna - wydarzenia Lublin

Akademickie Radio Centrum UMCS w Lublinie

Media i Młodzież

dwutygodnik Regionu Słupskiego "Zbliżenia"

portal gryf24.pl

slupsk.naszemiasto.pl

Radio Koszalin

Krytyka Polityczna - wydarzenia Warszawa

Krytyka Polityczna - wydarzenia Toruń

LubieHrubie.pl

Radio RTM Staszic w Hrubieszowie - relacja z pokazu

TVP Łódź

Radio dla Ciebie

Gazeta Wyborcza Radom

Portal Szydłowiecki

Strona pokazu filmu w Szydłowcu

pomorskie.eu

Radio Gdańsk - prapremiera filmu

TVP Gdańsk

Krytyka Polityczna: "W polityce rządzą panie - media nadal bez kobiet"

Krytyka Polityczna - wydarzenia

pomorskie.eu

ecs.gda.pl

gdansk.naszemiasto.pl

Radio Gdańsk

Portal Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Wrota Pomorza

Gazeta Wyborcza Trójmiasto: Pokaz filmu "Kobieta bez przestrzeni"

Gazeta Wyborcza Trójmiasto: "Kobiety potrzebują przestrzeni"

trójmiasto.pl: Premiera filmu Kobieta bez przestrzeni

trójmiasto.pl: Film dokumentalny o kobietach

e-teatr.pl

Strona projektu "Kobieta bez przestrzeni" na Facebooku


Dzieje się!

16 marca 2016

Film "Kobieta bez przestrzeni" po raz drugi został zaprezentowany w Toruniu, tym razem w ramach cyklu spotkań "Płeć w kulturze", organizowanych przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Na spotkaniu, w którym uczestniczyli głównie studenci Wydziału Humanistycznego UMK, obecny był reżyser filmu - Grzegorz Karbowski i jedna z bohaterek - Iwona Hartwich. W dyskusji sporo miejsca poświęcono prawu wyborczemu i praktykom równościowym w partiach politycznych, nadużyciom w prezentowaniu wizerunku kobiet w reklamach, ścieżkom kariery kobiet, sytuacji kobiet opiekujących się osobami zależnymi. Głosy w tej dyskusji wskazywały jednoznacznie, iż nieprawdą jest, że żyjemy "w dobie upadku patriarchatu". Ostatnie wybory jeszcze go umocniły.

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

foto: archiwum Video Studio Gdańsk

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

22 lutego 2016

Mimo zakończenia realizacji projektu organizowane są kolejne projekcje filmu "Kobieta bez przestrzeni". Tym razem zaprezentowany on został dla gdyńskiej społeczności kobiet, dzięki Urszuli Zalewskiej z Fundacji Nadaktywni z Gdyni.

Zobacz zdjęcia

18 lutego 2016

Pokaz filmu "Kobieta bez przestrzeni" zorganizowany przez Stowarzyszenie Kobiet "Babiniec" odbył się w legnickiej kawiarni "Modjeska". Debatę po projekcji poprowadziła dr Maria Jolanta Zajączkowska - psycholożka.

24 stycznia 2016

Kolejna projekcja filmu "Kobieta bez przestrzeni" zorganizowana została w Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej w Przasnyszu, dzięki wsparciu Fundacji Przasnyskiej.

19 listopada 2015

Film "Kobieta bez przestrzeni" został zaprezentowany podczas seminarium pn. "Polityczne przywództwo kobiet" na Uniwersytecie Gdańskim, zorganizowanym przez Instytut Politologii UG i Stowarzyszenie Waga. W debacie po projekcji wzięła udział m.in. współautorka scenariusza filmu, konsultantka i koordynatorka projektu - Elzbieta Jachlewska.

12 stycznia 2016

Film "Kobieta bez przestrzeni" zaprezentowany został na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W dyskusji po projekcji filmu wzięły udział m.in. wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Wioletta Śląska-Zyśk, dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. Małgorzata Suświłło oraz prof. Joanna Ostrouch-Kamińska. Dyskusję poprowadziła Katarzyna Nosek.
W wydarzeniu uczestniczyło blisko sto studentek kierunku pedagogika Wydziału Nauk Społecznych.

30 grudnia 2015

Program "Fajka Pokoju", wyemitowany 19.12.2015 na antenie Polsat News 2 po filmie "Kobieta bez przestrzeni" i nawiązujący do poruszanych w nim zagadnień, można obejrzeć tutaj.

17 grudnia 2015

Opracowany został raport z badań ankietowych, przeprowadzonych w ramach projektu podczas dwunastu prezentacji filmu "Kobieta bez przestrzeni". Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiet i wnioskami, zawartymi w raporcie.

Pobierz raport | Pobierz ankietę

10 grudnia 2015

Film "Kobieta bez przestrzeni" gościł na pokazie w krakowskim MOCAK-u, zorganizowanym we współpracy z Fundacją Machina Fotografika.

7 grudnia 2015

Pierwsza ogólnopolska emisja filmu "Kobieta bez przestrzeni" odbędzie się na antenie POLSAT News 2: 19 grudnia 2015 o godz. 12.00

Po filmie zapraszamy na program "Fajka Pokoju", prowadzony przez Jolantę Fajkowską, w którym o zagadnieniach poruszanych w filmie dyskutować będą uczestniczki programu.

5 grudnia 2015

Na Dworcu RzeczJasna w Ostródzie film "Kobieta bez przestrzeni" został pokazany podczas spotkania Wolnego Uniwersytetu w ramach projektu "Otwarcie na partnerstwo - długofalowe inwestowanie we współpracę międzysektorową", dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

1 grudnia 2015

Film "Kobieta bez przestrzeni" jest już dostępny dla osób niesłyszących i z dysfunkcją wzroku:

Kobieta bez przestrzeni - wersja z napisami i z audiodeskrypcją

Kobieta bez przestrzeni

26 listopada 2015

Film "Kobieta bez przestrzeni" w dalszym ciągu prezentowany jest na otwartych projekcjach w całej Polsce. 26 listopada został zaprezentowany w Klubokawiarni Granda w Łodzi podczas spotkania pod hasłem "Dziewczyńskie Przestrzenie Bez Przemocy", dotyczącego miejsca kobiet i dziewcząt w przestrzeni publicznej oraz alternatywnych metod wzmacniania ich potencjału (obozy dla kobiet/dziewcząt, edukacja seksualna, WenDo i inne). W spotkaniu i projekcji, organizowanej przez Kingę Karp, uczestniczyły aktywistki i aktywiści z Łodzi, ale także studenci zagraniczni i polscy, pracowniczki MOPSu i świetlic środowiskowych. Spotkanie było częścią kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, realizowanej w dniach 26 listopada - 10 grudnia 2015.

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Klubokawiarni Granda w Łodzi

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Klubokawiarni Granda w Łodzi
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Klubokawiarni Granda w Łodzi
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Klubokawiarni Granda w Łodzi

24 listopada 2015

Kolejne emisje telewizyjne filmu "Kobieta bez przestrzeni" będą miały miejsce na antenie Pomorskiej TV (na portalu www.pomorska.tv oraz na kanale 350 w sieci kablowej UPC):

28 listopada 2015 o godz. 09.20 i 21.20
29 listopada 2015 o godz. 15.20
30 listopada 2015 o godz. 09:20 i 15.20

Zapraszamy!!!

16 listopada 2015

Pierwsze emisje telewizyjne filmu "Kobieta bez przestrzeni" będą miały miejsce na antenie TVP Gdańsk:

emisja premierowa: 20 listopada 2015 o godz. 20.00
emisja powtórkowa: 22 listopada 2015 o godz. 19.45

Zapraszamy!!!

3 listopada 2015

Film "Kobieta bez Przestrzeni" został zaprezentowany na Uniwersytecie SWPS w Warszawie w ramach projektu Strefa Psyche pod hasłem "Świadoma kobiecość". Projekt Strefa Psyche ma na celu popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie oraz odkrywanie możliwości działania, jakie daje psychologia w różnych sferach życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Uczestnicy i uczestniczki wydarzenia bardzo merytorycznie dyskutowali po projekcji o problemach poruszonych w filmie z naciskiem na obszar polityki i obecność w nim kobiet. Na pytania publiczności odpowiadali: Elzbieta Jachlewska - współautorka scenariusza i konsultantka filmu oraz Grzegorz Karbowski - reżyser. W dyskusji wziął udział także jeden z uczestników filmu - Jerzy Minorczyk, dyrektor generalny IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy.

Realizatorzy filmu dziękują organizatorom listopadowej edycji Strefy Psyche w Warszawie: Pani Karolinie Kryś i Uniwersytetowi SWPS za zaproszenie filmu do prezentacji podczas tego spotkania.

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie w ramach projektu Strefa Psyche

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie w ramach projektu Strefa Psyche
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie w ramach projektu Strefa Psyche
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie w ramach projektu Strefa Psyche
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie w ramach projektu Strefa Psyche
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie w ramach projektu Strefa Psyche
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie w ramach projektu Strefa Psyche
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie w ramach projektu Strefa Psyche
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie w ramach projektu Strefa Psyche
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie w ramach projektu Strefa Psyche
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie w ramach projektu Strefa Psyche

30 października 2015

Zgodnie z harmonogramem projektu zakończona została prezentacja filmu "Kobieta bez przestrzeni" na przedpremierowych pokazach w 12. miastach Polski. Realizatorzy projektu dziękują wszystkim koordynatorom, prowadzącym pokazy, uczestnikom debat, partnerom, patronom medialnym, zaangażowanym w organizację i realizację projekcji dla społeczności lokalnych w Trójmieście, Chełmży, Świętochłowicach, Szydłowcu, Hrubieszowie, Zgierzu, Ciechanowcu, Toruniu, Warszawie, Słupsku, Ustce i Lublinie. Dziękujemy także publiczności we wszystkich miastach, w których film był prezentowany, za twórczą obecność na pokazach, cenne uwagi i inspiracje.

29 października 2015

Ostatni z 12. zaplanowanych w ramach projektu pokazów filmu "Kobieta bez przestrzeni" miał miejsce w Sali Inkubatora Medialno-Artystycznego w Chatce Żaka UMCS w Lublinie. Gospodarze i współorganizatorzy pokazu: Magda Łuczyn ze Stowarzyszenia Dobrych Praktyk Społecznych "Zmiana" oraz Agnieszka Ziętek i Rafał Czekaj z lubelskiego klubu Krytyki Politycznej zaprosili do dyskusji po projekcji Grzegorza Karbowskiego - reżysera filmu oraz dr Barbarę Smoczyńską - filozofkę z UMCS, trenerkę umiejętności psychospołecznych. Dr Smoczyńska wyraźnie przeciwstawiała dobrą - w dalszym ciągu - kondycje patriarchatu w Polsce - silna pozycję stereotypu Matki Polki uwikłanej w "poświętnictwo". Według dr Smoczyńskiej o sile tego stereotypu stanowi jego tożsamościowy dla polskiej kobiety charakter. Nadzieją na zmianę tych ról jest wychowywanie do tzw. zaangażowanego rodzicielstwa. Bez względu na to patriarchat - jej zdaniem - może się utrzymywać jeszcze przez dwa pokolenia. Po raz kolejny padły pytania o stanowisko Kościoła katolickiego wobec wyzwań związanych z równoważeniem udziału kobiet w przestrzeni publicznej. Mimo, że reżyser wskazywał, że w Piśmie św. niełatwo znaleźć dowody na istnienie patriarchatu, zdaniem dr Smoczyńskiej model mężczyzny-żywiciela i kobiety-matki, służącej mężczyźnie i całej wspólnocie jest jednak dla Biblii kluczowy i stanowi ciche przyzwolenie na agresję i przemoc. - Ponieważ wierni wiele nakazów Pisma znakomicie potrafią obchodzić, także i te podwójne standardy znajdują rację bytu - podsumowała dr Smoczyńska. Wśród głosów z ponad 40-osobowej widowni padły i takie, że w filmie zbrakło wyprowadzenia korelacji między wizerunkiem kobiet w mediach a ich niedoreprezentowaniem w przestrzeni publicznej. Jeden z widzów zwrócił uwagę na to, że wśród firm, które przetrwały kryzysowy okres, są i takie, które nie były prowadzone przez kobiety, a po prostu dobrze zarządzane. Zaskakujący wniosek ze swoich badań przytoczyła jedna z oglądających film naukowczyń, badająca atrakcyjność kobiet-kandydatek w wyborach. Okazało się, że 95% wyborców Joanny Muchy oddało na nią głos ze względu na jej urodę.

Realizatorzy projektu dziękują wszystkim współorganizatorom i widzom lubelskiego pokazu za niezwykle merytoryczne spotkanie, w którym wzięli udział także uczestnicy Stypendium Fulbrighta z Kirgizji i Ukrainy. 

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Inkubatora Medialno-Artystycznego w Chatce Żaka UMCS w Lublinie

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Inkubatora Medialno-Artystycznego w Chatce Żaka UMCS w Lublinie
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Inkubatora Medialno-Artystycznego w Chatce Żaka UMCS w Lublinie
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Inkubatora Medialno-Artystycznego w Chatce Żaka UMCS w Lublinie
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Inkubatora Medialno-Artystycznego w Chatce Żaka UMCS w Lublinie
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Inkubatora Medialno-Artystycznego w Chatce Żaka UMCS w Lublinie
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Inkubatora Medialno-Artystycznego w Chatce Żaka UMCS w Lublinie
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Inkubatora Medialno-Artystycznego w Chatce Żaka UMCS w Lublinie
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Inkubatora Medialno-Artystycznego w Chatce Żaka UMCS w Lublinie
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Inkubatora Medialno-Artystycznego w Chatce Żaka UMCS w Lublinie
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Inkubatora Medialno-Artystycznego w Chatce Żaka UMCS w Lublinie
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Inkubatora Medialno-Artystycznego w Chatce Żaka UMCS w Lublinie
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Inkubatora Medialno-Artystycznego w Chatce Żaka UMCS w Lublinie
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Inkubatora Medialno-Artystycznego w Chatce Żaka UMCS w Lublinie
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Inkubatora Medialno-Artystycznego w Chatce Żaka UMCS w Lublinie
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Inkubatora Medialno-Artystycznego w Chatce Żaka UMCS w Lublinie
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Inkubatora Medialno-Artystycznego w Chatce Żaka UMCS w Lublinie

24 października 2015

W kinie "Delfin" w Ustce odbył się przedostatni, jedenasty pokaz filmu "Kobieta bez przestrzeni". Prowadząca pokaz Urszula Zalewska z gdyńskiej Fundacji Nadaktywni, widzowie i twórcy/współuczestnicy filmu w osobach Grzegorza Karbowskiego, Iwony Piątek - Przewodniczącej Partii Kobiet oraz Elżbiety Jachlewskiej w kuluarach kina na miękkich kanapach wspólnie rozmawiali o niedostatecznej obecności kobiet w życiu publicznym i źródłach tej sytuacji. Ponad 30 osób wymieniało poglądy i dzieliło się swymi doświadczeniami, głównie ze sfery prywatnej: macierzyństwa, partnerstwa w związku i wspólnego wychowywania dzieci. Pojawiły się ciekawe głosy ze strony mężczyzn, którzy wspólnie ze swoimi partnerkami oglądali film. Panowie wykazali się empatią i wiedzą na temat dyskryminacji kobiet. Wyrażali pogląd, że świat, w którym udział kobiet i mężczyzn w życiu publicznym będzie zrównoważony, ma szansę być lepszym, bogatszym i bardziej przyjaznym. Jeden z panów przyznał, że mężczyźni realizują w kontaktach z kobietami jeden z dwóch wariantów - albo w obawie przed kobietami nie stają do konfrontacji z nimi, albo w zdecydowany sposób rozpychają się w wielu sferach życia. Reżyser filmu z kolei zwrócił uwagę, że we współczesnym świecie mężczyźni czują się zagubieni, nie dają sobie rady z presją społeczną ciągłego stawania na wysokości zadania, uzyskiwania odpowiednich zarobków. - Mężczyzna cały czas musi piąć się do góry, kobieta może sobie odpuścić - spuentował Grzegorz Karbowski. W dyskusji poruszono także temat roli mediów w utrwalaniu stereotypowego pojmowania ról kobiet i mężczyzn.

Za możliwość zorganizowanie pokazu realizatorzy projektu kierują specjalne podziękowania właścicielce kina "Delfin" - Pani Monice Graczyk oraz Danucie Wawrowskiej - prezesce Stowarzyszenia Kobiecy Słupsk. 

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w kinie "Delfin" w Ustce

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w kinie "Delfin" w Ustce
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w kinie "Delfin" w Ustce
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w kinie "Delfin" w Ustce
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w kinie "Delfin" w Ustce
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w kinie "Delfin" w Ustce
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w kinie "Delfin" w Ustce
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w kinie "Delfin" w Ustce
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w kinie "Delfin" w Ustce
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w kinie "Delfin" w Ustce
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w kinie "Delfin" w Ustce
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w kinie "Delfin" w Ustce
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w kinie "Delfin" w Ustce
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w kinie "Delfin" w Ustce
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w kinie "Delfin" w Ustce
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w kinie "Delfin" w Ustce
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w kinie "Delfin" w Ustce
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w kinie "Delfin" w Ustce
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w kinie "Delfin" w Ustce

22 października 2015

Dziesiąty pokaz premierowy filmu "Kobieta bez przestrzeni" zrealizowany został w Słupsku w Miejskiej Bibliotece Publicznej, partnera tego wydarzenia, przy wsparciu Stowarzyszenia Kobiecy Słupsk i jego prezeski Danuty Wawrowskiej. Po projekcji w spotkaniu z widzami udział wzięli: Grzegorz Karbowski- reżyser filmu, Elżbieta Jachlewska - współautorka scenariusza oraz dr Barbara Kijewska - ekspertka i konsultantka merytoryczna projektu z Uniwersytetu Gdańskiego. Publiczność i gości przywitała Pani Agnieszka Wardowska-Pucułek, reprezentująca gospodarzy oraz Elżbieta Jachlewska. Pokaz poprowadził Jacek Borzych - prezes gdańskiej Fundacji Archiwum Filmowe. Władze samorządowe reprezentowała Pani Beata Maciejewska - pełnomocniczka Prezydenta Miasta Słupska ds. zrównoważonego rozwoju. Podziękowała twórcom za pokazanie filmu słupskiej publiczności, opowiedziała o staraniach Prezydenta Roberta Biedronia w zakresie wprowadzenia Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym w Słupsku. Przywoływała wielość stereotypów, z jakimi spotykają się samorządowcy w związku z tymi działaniami. Wśród widowni, liczącej blisko 70 osób, film wywołał pełną emocji dyskusję. Reżyser odpowiadał głównie na pytania dotyczące jego punktu widzenia na zjawisko dyskryminacji kobiet. Dr Barbara Kijewska tłumaczyła, na czym polega ustawa kwotowa i jakie są skutki jej wprowadzenia. Z kolei Elżbieta Jachlewska dzieliła się swoimi doświadczeniami z obszaru polityki, startu w wyborach oraz postrzegania polityczki w życiu codziennym. Po dyskusji widzowie długo jeszcze rozmawiali o filmie i wymieniali się swoimi spostrzeżeniami.

Realizatorzy projektu dziękują Pani Danucie Sroce, dyrektorce Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, za umożliwienie zrealizowania pokazu.

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Słupsku w Miejskiej Bibliotece Publicznej

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Słupsku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Słupsku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Słupsku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Słupsku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Słupsku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Słupsku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Słupsku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Słupsku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Słupsku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Słupsku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Słupsku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Słupsku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Słupsku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Słupsku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Słupsku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Słupsku w Miejskiej Bibliotece Publicznej

20 października 2015

Dziewiąty pokaz premierowy filmu "Kobieta bez przestrzeni" odbył się w Warszawie w siedzibie "Krytyki Politycznej", jednego z partnerów/patronów całego projektu, dzięki wsparciu Marcina Chałupki i Agnieszki Wiśniewskiej, która poprowadziła także dyskusję po projekcji filmu z reżyserem Grzegorzem Karbowskim i współautorką scenariusza - Elżbietą Jachlewską. Wśród blisko 40 widzów znaleźli się m.in. Stanisław Obirek, Agnieszka Gontarek - uczestniczka filmu, przedstawicielka Giełdy Papierów Wartościowych , reprezentanci organizacji pozarządowych, m.in. Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", a także osoby związane zawodowo z filmem. W trakcie wymiany zdań między twórcami a prowadzącą dyskusję, która zauważyła, że poza szerokim przedstawieniem problemu niedoreprezentowania kobiet w sferze publicznej film nie dochodzi do etapu "Call To Action", wyraźnie wybrzmiał postulat Reżysera o to, aby nie doszukiwać się konkretnej tezy w filmie. Jako dokumentalista starał się przede wszystkim rzetelnie pokazać fakty i dojść do źródeł powstawania przedstawianych w filmie zjawisk. Stanisław Obirek wskazał jednak na autorski charakter wyboru wątków filmu, a szczególnie - braku wątku Kościoła w kontekście kobiet. - Obszerność, niejednorodność i istnienie wielu poglądów w wewnątrz Kościoła na temat obecności kobiet w życiu publicznym to temat na osobny film - bronił swojej wizji reżyser. Agnieszka Gontarek, deklarując otwarcie żywą obecność wiary w swojej rodzinie, przywołała realizowaną z powodzeniem wespół z mężczyznami karierę zawodową i doświadczenie równouprawnienia w życiu prywatnym. Jedna z uczestniczek krytykowała wprowadzanie kobiet na listy wyborcze na siłę, pomimo ich niechęci do pełnienia funkcji publicznych czy tez braku kompetencji. Wydaje się jednak, że aby doprowadzić do sensownego uczestnictwa kobiet w polityce, metoda kwotowa, jakkolwiek skuteczna może się okazać dopiero po minimum 3 kadencjach wyborczych, hartuje kobiety w trudnej sztuce efektywnego funkcjonowania w strukturach, a co za tym idzie - kreowania polityki, co zgodnie podkreślali twórcy filmu. 

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Warszawie zorganizowany został w siedzibie "Krytyki Politycznej"

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Warszawie zorganizowany został w siedzibie "Krytyki Politycznej"
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Warszawie zorganizowany został w siedzibie "Krytyki Politycznej"
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Warszawie zorganizowany został w siedzibie "Krytyki Politycznej"
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Warszawie zorganizowany został w siedzibie "Krytyki Politycznej"
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Warszawie zorganizowany został w siedzibie "Krytyki Politycznej"
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Warszawie zorganizowany został w siedzibie "Krytyki Politycznej"
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Warszawie zorganizowany został w siedzibie "Krytyki Politycznej"
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Warszawie zorganizowany został w siedzibie "Krytyki Politycznej"
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Warszawie zorganizowany został w siedzibie "Krytyki Politycznej"
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Warszawie zorganizowany został w siedzibie "Krytyki Politycznej"
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Warszawie zorganizowany został w siedzibie "Krytyki Politycznej"
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Warszawie zorganizowany został w siedzibie "Krytyki Politycznej"

15 października 2015

Pokaz filmu "Kobieta bez przestrzeni" w Toruniu zorganizowany został w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu". Projekcję koordynował lokalny Klub Krytyki Politycznej w osobie Moniki Szlosek. Wśród ponad trzydziestoosobowej publiczności znalazło się kilka przedstawicielek Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : filozofki, socjolożki, filolożki, organizatorki podyplomowych Gender Studies, jeden z radnych miasta Torunia, a także Iwona Hartwich i Maja Szulc - bohaterki filmu wraz ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi. Podczas dyskusji z udziałem reżysera filmu - Grzegorza Karbowskiego, prowadzonej przez Monikę Szlosek, podniesiono m.in. jeden z wątków debaty po pokazie w Gdańsku: w ocenie jednego z uczestników kobiety szybko rezygnują z życia zawodowego, uciekając w choroby, wyłudzając wręcz zwolnienia, chcąc poprzez takie działania przyśpieszyć swoje przejście na emeryturę. Reżyser nawiązał do wynikającego z takiej postawy części kobiet niechętnego stosunku pracodawców do zatrudniania kobiet w ogóle. W związku z obawami o przyszłe unikanie pracy pytają oni kobiety m.in. o plany prokreacyjne. Nie zmienia to faktu, że w istocie są kobiety, które ciężko przechodzą ciążę, dodatkowo lekarze - chcąc uniknąć odpowiedzialności - idą im na rękę wydając zwolnienia nie zawsze stuprocentowo uzasadnione. Jedna z uczestniczek pytała o obecność tematyki "Kobiety bez przestrzeni" w kinie w ogóle. Reżyser nawiązał do filmu "Miss Representation", który zainspirował Video Studio Gdańsk i Stowarzyszenie Waga. - "W USA problem braku znaczącej reprezentacji kobiet jest spychany ma margines publicznej debaty, choć coraz więcej głosów osób publicznych głośno się tego domaga. "Miss Representation" to głównie jednak narzekania na istniejący stan rzeczy. Nasz film nie tylko poszukuje źródeł problemu, ale także wskazuje na różnorodność i równowagę w zakresie płci jako stany korzystne dla ogółu społeczeństwa" - podkreślał Grzegorz Karbowski. W imieniu mam niepełnosprawnych dzieci za zwrócenie uwagi na brak ich reprezentacji w życiu publicznym twórcom filmu podziękowała Iwona Hartwich.

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Toruniu zorganizowany został w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Toruniu zorganizowany został w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Toruniu zorganizowany został w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Toruniu zorganizowany został w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Toruniu zorganizowany został w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Toruniu zorganizowany został w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Toruniu zorganizowany został w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Toruniu zorganizowany został w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Toruniu zorganizowany został w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Toruniu zorganizowany został w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"

12 października 2015

Kolejnym, siódmym już miastem, w którym zaprezentowany został film " Kobieta bez przestrzeni", był Ciechanowiec. Projekcja odbyła się w scenerii Domu Weselnego " Szczęsny". Przy okrągłych (!) stołach spotkały się mieszkanki i mieszkańcy Ciechanowca, w tym także burmistrz miasta - Pan Mirosław Reczko. Pokaz współorganizował lokalny Uniwersytet Trzeciego Wieku i Pani Jadwiga Stańczuk - sekretarz Stowarzyszenia UTW w Ciechanowcu. Spotkanie z reżyserem Grzegorzem Karbowskim oraz Elżbietą Jachlewską - współproducentką i współscenarzystką filmu prowadziła po projekcji Urszula Zalewska, prezeska Fundacji Nadaktywni z Gdyni. Kilkudziesięcioosobowa społeczność Ciechanowca (głównie kobieca) i okolicznych miejscowości zgromadzona na pokazie dzieliła się swoimi refleksjami po obejrzeniu filmu, swoimi doświadczeniami, opowiadała o swojej aktywności społecznej, o swojej małej ojczyźnie, o dużej aktywności seniorek. Zastanawiano się wspólnie, jak pobudzić, zmotywować mężczyzn-seniorów do "odejścia od telewizorów". - "....chciałabym podziękować Państwu za przyjazd z pokazem filmu do naszego miasta. To bardzo cenne, dla nas, mieszkanek prowincji. Nie wszystkie z nas mają możliwość pojechania do dużego miast,a aby wziąć udział w ciekawych wydarzeniach. .." - powiedziała jedna z uczestniczek pokazu. 

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Domu Weselnego " Szczęsny" w Ciechanowcu październik 2015

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Domu Weselnego " Szczęsny" w Ciechanowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Domu Weselnego " Szczęsny" w Ciechanowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Domu Weselnego " Szczęsny" w Ciechanowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Domu Weselnego " Szczęsny" w Ciechanowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Domu Weselnego " Szczęsny" w Ciechanowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Domu Weselnego " Szczęsny" w Ciechanowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Domu Weselnego " Szczęsny" w Ciechanowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Domu Weselnego " Szczęsny" w Ciechanowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Domu Weselnego " Szczęsny" w Ciechanowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Domu Weselnego " Szczęsny" w Ciechanowcu październik 2015

9 października 2015

Szósta projekcja filmu "Kobieta bez przestrzeni" odbyła się w Sali Zespołu Szkól i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu. Pokaz współorganizowany przez Fundację Twórczy Aktywni poprowadziła jej prezeska - Jolanta Podwysocka. Projekcja zgromadziła blisko 60 widzów, głównie w grupie wiekowej powyżej 50 lat, w tym jedynie kilku mężczyzn. Obecnych było dwoje radnych miejskich i przedstawiciel starostwa powiatu zgierskiego oraz liczna reprezentacja zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Publiczność podkreślała w swoich komentarzach do filmu, że praktyka życiowa wskazuje na silną obecność stereotypów w postrzeganiu obecności i ról kobiet w społeczeństwie oraz brak wiary kobiet we własne siły, przez co trudniej im się realizować. Członek zarządu starostwa powiatu zgierskiego - Pan Wojciech Budziarski - zwrócił uwagę na brak w filmie słowa "partnerstwo" i pokazania wynikającego z niego wzajemnego zrozumienia. Wiele osób mówiło o obustronnej potrzebie i korzyściach płynących z wzajemnego oddziaływania na siebie obu płci. Autor filmu Grzegorz Karbowski na pytanie o własne - jako mężczyzny realizującego film - refleksje odpowiedział, że przemawia do niego m.in. ekonomiczny aspekt obecności kobiet w życiu publicznym. Równowaga sił w zakresie płci przekłada się bowiem na lepsze wyniki finansowe, czego dowodzą badania.

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Zespołu Szkól i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu październik 2015

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Zespołu Szkól i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Zespołu Szkól i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Zespołu Szkól i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Zespołu Szkól i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Zespołu Szkól i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Zespołu Szkól i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Zespołu Szkól i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Zespołu Szkól i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Zespołu Szkól i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Zespołu Szkól i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Zespołu Szkól i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Zespołu Szkól i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Zespołu Szkól i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego w Sali Zespołu Szkól i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu październik 2015

7 października 2015

Piątym z kolei miastem, w którym zaprezentowany został film "Kobieta bez przestrzeni" był leżący blisko granicy polsko-ukraińskiej Hrubieszów. Pokaz współorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna z Hrubieszowa w osobie Jolanty Janiec,a patronatem objął Urząd Miasta Hrubieszowa i jego burmistrz. Spotkanie z udziałem ponad 70 widzów, reżysera filmu Grzegorza Karbowskiego oraz Elżbiety Jachlewskiej - współproducentki i współscenarzystki filmu poprowadziła Urszula Zalewska, prezeska gdyńskiej Fundacji Nadaktywni. W imieniu patrona pokazu po projekcji zabrała głos zastępczyni burmistrza Hrubieszowa - Pani Marta Majewska. - Podpisuję się pod każdym kadrem filmu, potwierdzam prawdziwość filmu całym swoim doświadczeniem - stwierdziła przedstawicielka władz miasta. W niezwykle ożywionej dyskusji wypowiadały się głównie kobiety. Dzieliły się swoimi doświadczeniami, komentowały poszczególne tematy filmu, apelowały do kobiet, aby zmobilizowały się do działania oraz oddały w przyszłych wyborach głos na kompetentne kobiety. - Zdenerwował mnie ten film, a to dlatego, że uświadomiłam sobie, że moje dotychczasowe działanie społeczne nie przełożyło się na poprawę sytuacji kobiet w przestrzeni publicznej, a jedynie je utrwalało i utrwala... - powiedziała jedna z uczestniczek pokazu.

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie październik 2015

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie październik 2015

2 października 2015

W historycznych wnętrzach XVI-wiecznego Zamku w Szydłowcu - Centrum Kultury i Sportu reprezentacja projektu "Kobieta bez przestrzeni" spotkała się na projekcji filmu z kolejną społecznością lokalną. Na pokazie zorganizowanym przez Centrum oraz Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie Projektoriat obecni byli m.in. burmistrz miasta Szydłowca, przewodniczący Rady Miejskiej oraz jeden z radnych Rady Powiatu, osoby reprezentujące środowiska nauczycielskie, służby zdrowia i inni mieszkańcy Szydłowca oraz Radomia. Gości witali: Pani Inga Pytka-Sobutka (Projektoriat) i Marcin Banaszczyk - dziennikarz portalu naszszydłowiec.pl, który także poprowadził dyskusję po projekcji z udziałem autora filmu Grzegorza Karbowskiego i producentką - Joanną Pacaną. Do wielu osób przemawiały prezentowane w filmie dane statystyczne, ukazujące skalę zjawiska niedoreprezentowania kobiet. Wśród uczestników znaleźli się jednak zarówno zwolennicy/zwolenniczki parytetów jak i przeciwnicy/przeciwniczki, dla których mechanizm kwotowy jest z gruntu sztucznym tworem, grożącym np. włączaniu do tworzenia polityki osób niekompetentnych tylko po to, aby zrealizować narzucone przepisy. Większość widzów podkreślała, że na przestrzeni ostatnich 10-20 lat wiele zmieniło się na lepsze, ale przede wszystkim w społecznościach większych miast i metropolii. Jedna z pań zauważyła, że w tym okresie to mężczyźni utracili sporo przestrzeni na rzecz zyskania jej dużej części przez kobiety. Mimo to, w wielu dziedzinach to one wciąż muszą wywalczać to, co mężczyznom dane jest w sposób oczywisty.

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury i Sportu w Szydłowcu październik 2015

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury i Sportu w Szydłowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury i Sportu w Szydłowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury i Sportu w Szydłowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury i Sportu w Szydłowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury i Sportu w Szydłowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury i Sportu w Szydłowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury i Sportu w Szydłowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury i Sportu w Szydłowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury i Sportu w Szydłowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury i Sportu w Szydłowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury i Sportu w Szydłowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury i Sportu w Szydłowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury i Sportu w Szydłowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury i Sportu w Szydłowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury i Sportu w Szydłowcu październik 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury i Sportu w Szydłowcu październik 2015

26 września 2015

W sali Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach na kolejnym zaplanowanym pokazie filmu "Kobieta bez przestrzeni" obecni byli: Grzegorz Karbowski - reżyser filmu oraz Iwona Piątek - przewodnicząca Partii Kobiet, jedna z bohaterek filmu. Gości powitała Elżbieta Jachlewska - współproducentka filmu. Gospodynią i organizatorką wieczoru była Magdalena Konus, prezeska Fundacji Polska jest Kobietą. Dyskusję po pokazie z udziałem ponad 30 osób poprowadziła dr Ewa Baniecka, konsultantka i współautorka scenariusza filmu. Reżyser filmu w odpowiedzi na pytanie, dlaczego mężczyzna realizował film o kobietach, przyznał, że chciałby, aby film trafił przede wszystkim do mężczyzn. Kobiety doskonale zdają sobie bowiem sprawę z ograniczeń, jakie je spotykają - to raczej mężczyźni powinni zmienić swój sposób myślenia. Iwona Piątek odniosła się do kwot na listach wyborczych oraz możliwości zwiększenia dzięki temu mechanizmowi liczby kobiet startujących do sejmu, senatu czy władz samorządowych. Dyskutowano o tym, że edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w duchu poszanowania równości i wolności drugiego człowieka są niezbędnymi czynnikami zmiany w zakresie obecności kobiet w przestrzeni publicznej.

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach wrzesień 2015

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach wrzesień 2015

24 września 2015

W Sali Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury odbył się drugi z zaplanowanych pokazów filmu "Kobieta bez przestrzeni". Film zobaczyło ponad 70 osób, które uczestniczyły także w spotkaniu z reżyserem - Grzegorzem Karbowskim, producentką - Joanną Pacaną i koordynatorką pokazów - Urszulą Zalewską z gdyńskiej Fundacji Nadaktywni. Po pokazie dyskusję poprowadziła Danuta Zdrojewska z Pracowni Dialogu Społecznego, współorganizatorka pokazu. Poza głosami burmistrza miasta i jednego z radnych, którzy uznali film za zbyt jednostronny i nie zajmujący stanowiska wobec tych kobiet, które wyłącznie realizują się w życiu rodzinnym, opinie publiczności, licznie reprezentowanej przez słuchaczy i słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, były dobrymi recenzjami. Wskazywały one na rzetelne i szerokie potraktowanie tematu obecności kobiet w przestrzeni publicznej. Doceniono także warstwę edukacyjną filmu, związaną z ciekawie zestawionymi danymi statystycznymi. W wypowiedziach wielu osób pojawiła się opinia, iż w polskiej rzeczywistości mężczyźni - w przeciwieństwie do kobiet - nie są zmuszeni do wywalczania sobie przestrzeni dla różnego rodzaju aktywności.

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Chełmżyński Ośrodek Kultury wrzesień 2015

"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Chełmżyński Ośrodek Kultury wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Chełmżyński Ośrodek Kultury wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Chełmżyński Ośrodek Kultury wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Chełmżyński Ośrodek Kultury wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Chełmżyński Ośrodek Kultury wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Chełmżyński Ośrodek Kultury wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Chełmżyński Ośrodek Kultury wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Chełmżyński Ośrodek Kultury wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Chełmżyński Ośrodek Kultury wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Chełmżyński Ośrodek Kultury wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Chełmżyński Ośrodek Kultury wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Chełmżyński Ośrodek Kultury wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Chełmżyński Ośrodek Kultury wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Chełmżyński Ośrodek Kultury wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Chełmżyński Ośrodek Kultury wrzesień 2015
"Kobieta bez przestrzeni" pokaz filmu dokumentalnego Chełmżyński Ośrodek Kultury wrzesień 2015

16 września 2015

Pokaz filmu "Kobieta bez przestrzeni" w Słupsku odbędzie się 22 października 2015.

8 września 2015

W audytorium Europejskiego Centrum Solidarności odbył się prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego " Kobieta bez przestrzeni" w reżyserii Grzegorza Karbowskiego. Zgromadził on około 200 osób. Na projekcji - poza ekipą realizującą film - obecne były bohaterki i bohaterowie filmu : Hanna Brejwo - wójt gminy Pszczółki, Katarzyna Figura - aktorka, Agnieszka Gontarek - dyrektorka Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Olga Krzyżanowska - wicemarszałkini Sejmu X i II kadencji, drużyna Biało-Zielonych Ladies Gdańsk, aktorki Teatru Błękitna Sukienka - w tym Rita Jankowska, Michał Oleszczyk - dyrektor artystyczny Festiwalu Filmowego w Gdyni. Wśród publiczności gościliśmy także m.in. Bogdana Borusewicza - marszałka Senatu, Jana Kulasa - posła i przedstawicieli samorządów lokalnych z Trójmiasta, przedstawicieli współorganizatora - Europejskiego Centrum Solidarności i partnera - Uniwersytetu Gdańskiego , w tym prof. Ewę Graczyk), dyrektora festiwalu GdańskDoc Festiwal, przedstawicieli trójmiejskich mediów, a także naszych partnerów lokalnych z Chełmży, Ciechanowca i Zgierza, gdzie organizowane będą kolejne projekcje.
Film został przyjęty w większości pozytywnie. Pojawiły się głosy krytyczne, które głównie dotyczyły pominięcia w filmie wątku kobiet, uznających za priorytet opiekę nad rodziną i prowadzenie gospodarstwa domowego. Intencją filmu było ukazanie kobiety w przestrzeni publicznej, a nie w przestrzeni domowej, intymnej. Autorzy przyznali w trakcie późniejszej dyskusji, iż jest to bardzo ciekawy pomysł na następny film. Dr Anna Strzałkowska (socjolożka, Uniwersytet Gdański), moderatorka wydarzenia, po projekcji zaprosiła do debaty reżysera - Grzegorza Karbowskiego oraz jedną z bohaterek filmu - Agnieszkę Gontarek. Dyskusję zdominował temat miejsca kobiet w korporacjach i dużych przedsiębiorstwach. Próbowano odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kobiecie jest trudniej osiągnąć wysoką pozycję zawodową w miejscu pracy. Czy macierzyństwo przeszkadza kobiecie w karierze zawodowej? Czy narzucenie ustawą parytetów pomoże w wyrównaniu proporcji kobiet i mężczyzn zatrudnionych na wysokich stanowiskach? Tematy wywołały gorącą reakcję publiczności. Pojawiły się głosy mówiące o tym, że kobieta powinna mieć wybór: czy zostać w domu i zajmować się rodziną czy też robić karierę i że żadnego z nich nie można traktować w sposób jednoznacznie lepszy/gorszy.
Profesor Ewa Graczyk stwierdziła, że filmy o takiej tematyce zapełniają bardzo ważną lukę w społecznej świadomości - oprócz zmian systemowych musi bowiem nastąpić zmiana w mentalności społeczeństwa. Wójt gminy Pszczółki Hanna Brejwo opowiadała o swoich doświadczeniach - kobiety u władzy i jej współpracy z mężczyznami. Dobre relacje i dobrą współpracę według Hanny Brejwo da się wypracować, ale potrzebna jest konsekwencja i wejście w rolę męską, gra według męskich reguł. Kilka uczestniczek dyskusji podzieliło się swoim doświadczeniem, związanym z koniecznością stałego dokształcania się, dzielenia się wiedzą, realizacją różnych aktywności pozazawodowych. Dzięki temu kobiety mogą w przestrzeni publicznej osiągnąć więcej - zarówno jako profesjonalistki jak też jako uczestniczki życia społecznego. Reżyser Grzegorz Karbowski opowiadał o kulisach powstawania filmu i o swoich doświadczeniach z tym związanych. "...Przeszedłem edukację równościową w szybkim czasie. Dostrzegłem problemy kobiet, o których nie miałem wcześniej pojęcia" - stwierdził autor. Już ta wypowiedź potwierdza, że przesłanie filmu spełnia swoje zadanie i co nie mniej ważne - wzbudza emocje. Jakie? Pokażą to kolejne projekcje.
W trakcie pokazu została przeprowadzona ankieta ex ante i ex post, badająca postawy wobec miejsca kobiet w przestrzeni publicznej w Polsce oraz zbierająca opinie o przekazie filmu. Jej wyniki opracowane będą po przeprowadzeniu jej we wszystkich miejscach pokazów.

"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 1

Powitanie gości

"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 1
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 1
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 1
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 1
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 1
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 1
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 1
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 1

"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 2

Przed premierą

"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 2
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 2
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 2
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 2
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 2
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 2
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 2
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 2

"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 3

Dyskusja po projekcji

"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 3
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 3
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 3
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 3
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 3
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 3
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 3
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 3
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 3
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 3
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 3

"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 4

Rozmowy przy kawie

"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 4
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 4
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 4
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 4
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 4
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 4
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 4
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 4
"Kobieta bez przestrzeni" prapremierowy pokaz filmu dokumentalnego, wrzesień 2015 - cz. 4

6 września 2015

Trailer filmu "Kobieta bez przestrzeni" jest już dostępny w Internecie.

31 sierpnia 2015

Ustalone zostały terminy kolejnych 10. z 12. zaplanowanych pokazów filmu "Kobieta bez przestrzeni":

24.09.2015 Chełmża
26.09.2015 Świętochłowice
02.10.2015 Szydłowiec
07.10.2015 Hrubieszów
09.10.2015 Zgierz
12.10.2015 Ciechanowiec
15.10.2015 Toruń
20.10.2015 Warszawa
24.10.2015 Ustka
29.10.2015 Lublin

Cykl pokazów rozpocznie projekcja prapremierowa w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w dniu 8 września 2015 o godz. 18.00.

13 sierpnia 2015

Kapitan Aleksandra Maria Obuchowicz jest bohaterką kolejnej morskiej audycji radiowej Anny Rębas. Zrealizowana została w ramach patronatu radia Gdańsk nad projektem "Kobieta bez przestrzeni" i można jej posłuchać na stronie internetowej Radia. Posłuchaj tutaj.

9 sierpnia 2015

Kolejny pokaz filmu "Kobieta bez przestrzeni" odbędzie się za dwa miesiące - 9 października 2015 w Zgierzu.

5 sierpnia 2015

Audycja Anny Rębas poświęcona pracy kobiet na platformie wiertniczej z udziałem jednej z dwóch pań w Polsce, które zdecydowały się na taka karierę zawodową jest już zamieszczona na stronie Radia Gdańsk. Reportaż został zrealizowany w ramach patronatu Radia Gdańsk nad projektem. Posłuchaj tutaj.

3 sierpnia 2015

Trwa postprodukcja filmu i przygotowania do pierwszych pokazów przedpremierowych. Prapremiera gdańska filmu odbędzie się 8 września 2015 o godz. 18.00 w Europejskim Centrum Solidarności. Dalsze projekcje przewidywane są 24 września 2015 w Chełmży, 12 października 2015 w Ciechanowcu i 14 października 2015 w Hrubieszowie.

1 lipca 2015

Zdjęcia do filmu zostały zakończone. W ostatnim ich etapie zarejestrowane zostały wypowiedzi dopełniające i rozpoczęte w dotychczasowych nagraniach tematy, związane z aktywnością i obecnością kobiet w obywatelskiej wspólnocie. Jako rozmówczynie/rozmówcy wystąpili m.in.

dr Ewa Baniecka - literaturoznawczymi
Henryk Czoska - organizator wyborów Miss Ziemi Pomorskiej
Katarzyna Figura - aktorka, wykładowczyni
  w Gdyńskiej Szkole Filmowej
dr Barbara Kijewska - politolożka
Izabella - menedżerka, prezeska klubu Warta Poznań
Łukomska-Pyżalska  
prof. Radosław Markowski - socjolog
Jerzy Minorczyk - dyrektor polskiego przedstawicielstwa
  Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy

"Kobieta bez przestrzeni" - Zdjęcia do filmu zostały zakończone

1 lipca 2015

"Kobieta bez przestrzeni" - Zdjęcia do filmu zostały zakończone
"Kobieta bez przestrzeni" - Zdjęcia do filmu zostały zakończone
"Kobieta bez przestrzeni" - Zdjęcia do filmu zostały zakończone
"Kobieta bez przestrzeni" - Zdjęcia do filmu zostały zakończone
"Kobieta bez przestrzeni" - Zdjęcia do filmu zostały zakończone
"Kobieta bez przestrzeni" - Zdjęcia do filmu zostały zakończone
"Kobieta bez przestrzeni" - Zdjęcia do filmu zostały zakończone
"Kobieta bez przestrzeni" - Zdjęcia do filmu zostały zakończone

25 czerwca 2015

Na stronie Radia Gdańsk można posłuchać kolejnego reportażu autorstwa Anny Rębas, zrealizowanego w ramach patronatu nad projektem - tym razem bohaterkami są aktorki gdańskiego teatru Błękitna Sukienka, które także wystąpią w filmie "Kobieta bez przestrzeni". Posłuchaj tutaj.

16 czerwca 2015

Na stronie Radia Gdańsk jest już dostępny reportaż autorstwa Anny Rębas o gdańskich rugbystkach, które będą jednymi z bohaterek filmu "Kobieta bez przestrzeni". Audycja powstała w ramach patronatu Radia Gdańsk nad projektem. Posłuchaj tutaj.

4 maja 2015

Zakończony został drugi blok zdjęć filmowych. Ekipa filmowa zarejestrowała ważne głosy na temat obecności kobiet w różnych dziedzinach życia społecznego, zwłaszcza kultury, w tym:

Hanny Brejwo - wójta Gminy Pszczółki
Rity Jankowskiej - aktorki teatru Błękitna Sukienka
Olgi Krzyżanowskiej - byłej marszałkini senatu RP
Michała Oleszczyka - dyrektora artystycznego gdyńskiego festiwalu filmowego
dr Michaliny Rutki - badaczki obecności kobiet w mediach społecznościowych
Małgorzaty Szumowskiej - reżyserki, laureatki Srebrnego Niedźwiedzia na ostatnim festiwalu filmowym w Berlinie za film "Body/Ciało"
Justyny Wojtaszczyk - przedstawicielki agencji marketingowej

i...rugbystek Lechii Gdańsk.

"Kobieta bez przestrzeni" - Zakończony został drugi blok zdjęć filmowych

4 maja 2015

"Kobieta bez przestrzeni" - Zakończony został drugi blok zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zakończony został drugi blok zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zakończony został drugi blok zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zakończony został drugi blok zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zakończony został drugi blok zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zakończony został drugi blok zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zakończony został drugi blok zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zakończony został drugi blok zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zakończony został drugi blok zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zakończony został drugi blok zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zakończony został drugi blok zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zakończony został drugi blok zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zakończony został drugi blok zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zakończony został drugi blok zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zakończony został drugi blok zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zakończony został drugi blok zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zakończony został drugi blok zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zakończony został drugi blok zdjęć filmowych

31 marca 2015

Zrealizowany został pierwszy etap zasadniczych zdjęć filmowych. Wypowiedzi udzieliły nie tylko uczestniczki i uczestnicy życia publicznego, biorące udział w społecznej dyskusji na temat obecności kobiet, tj.:

Henryka Bochniarz - prezydent Konfederacji Lewiatan
Wojciech Eichelberger - psychoterapeuta i pisarz
prof. Małgorzata Fuszara - sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Agnieszka Gontarek - dyrektorka Działu Rynku Kasowego na Giełdzie Papierów Wartościowych
dr Ewa Lisowska - ekonomistka ze Szkoły Głównej Handlowej
prof. Maciej Mrozowski - medioznawca
Joanna Mucha - posłanka, była Minister Sportu i Turystyki
Agnieszka Odorowicz - dyrektorka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Iwona Piątek - przewodnicząca Partii Kobiet
Ewa Synowiec - dyrektorka Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce,

ale także np. mamy dzieci z niepełnosprawnościami, na których - w polskim modelu społecznym - spoczywa przede wszystkim w obowiązek opieki nad osobami zależnymi.

"Kobieta bez przestrzeni" - Zrealizowany został pierwszy etap zasadniczych zdjęć filmowych

31 marca 2015

"Kobieta bez przestrzeni" - Zrealizowany został pierwszy etap zasadniczych zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zrealizowany został pierwszy etap zasadniczych zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zrealizowany został pierwszy etap zasadniczych zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zrealizowany został pierwszy etap zasadniczych zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zrealizowany został pierwszy etap zasadniczych zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zrealizowany został pierwszy etap zasadniczych zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zrealizowany został pierwszy etap zasadniczych zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zrealizowany został pierwszy etap zasadniczych zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zrealizowany został pierwszy etap zasadniczych zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zrealizowany został pierwszy etap zasadniczych zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zrealizowany został pierwszy etap zasadniczych zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zrealizowany został pierwszy etap zasadniczych zdjęć filmowych
"Kobieta bez przestrzeni" - Zrealizowany został pierwszy etap zasadniczych zdjęć filmowych

28 lutego 2015

Znany jest już termin pierwszego przedpremierowego pokazu filmu dokumentalnego, realizowanego w ramach projektu. Projekcja odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w dniu 8 września 2015 o godzinie 18:00.


Kontakt

Elżbieta Jachlewska, koordynatorka projektu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 502 240 906

Joanna Pacana, producentka projektu, komunikacja
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 601 412 734