Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

"Kampania na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza" - film podsumowujący projekt informacyjno-edukacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Działania w ramach kampanii koncentrowały się na zagadnieniach przeciwdziałania zmianie klimatu w obrębie racjonalnego wykorzystania zasobów, gospodarki o obiegu zamkniętym i ochronie bioróżnorodności.

Realizacja: Wojciech Ostrowski
Produkcja: Video Studio Gdańsk

 

Zobacz film

"Kampania na rzecz zrównoważonego rozwoju Pomorza"

Plan zdjęciowy - lipiec 2020