Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

Kalkulator pomorski - dwuczęściowy film dokumentalny, prezentujący realizację Narodowego Planu Rozwoju w latach 2004 - 2006 oraz początki realizacji Narodowej Strategii Spójności. W filmie przedstawione zostaną projekty, realizowane w ramach różnych programów przez samorządy, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe - duże i małe, w regionie pomorskim.

Fundusze europejskie, z których środków dofinansowywane są przedsięwzięcia realizowane w ramach NPR i NSS, stały się ważnym czynnikiem rozwoju województwa pomorskiego. Znaczenie ma jednak nie tylko to, ile pieniędzy z tego źródła trafiło na Pomorze, ani co za te pieniądze region kupił czy wybudował. Liczy się też wpływ, jaki unijne procedury pozyskiwania pieniędzy mają na pracę samorządów, firm, organizacji pozarządowych i samych mieszkańców. Po pięciu latach członkostwa w Unii warto zastanowić się, jak gospodarowanie unijnymi środkami wpłynęło na nas samych i postawić pytania:

  • Czy samorządy poszczególnych gmin w zadowalającym stopniu wykorzystały dostęp do unijnych środków? Kto zyskał najwięcej, kto najmniej i dlaczego?
  • Czy doszło do oczekiwanej przed 2004 rokiem aktywizacji organizacji pozarządowych?
  • Jakie bariery w pozyskiwaniu funduszy udało się zlikwidować, jakie zostały do pokonania?
  • Czy zdążyliśmy już w naszych firmach i instytucjach odzwyczaić się od dotacji na kolejny okres słusznej działalności, a przyzwyczaić do dotacji na konkretne przedsięwzięcia na rzecz określonych beneficjentów?

...i bodaj najważniejsze:

  • Jaką świadomość wpływu unijnych pieniędzy na własne życie mają przeciętni mieszkańcy Pomorza?

Celem filmu będzie ukazanie procesów gospodarczych i społecznych, na co dzień niedostrzegalnych w gąszczu informacji o pojedynczych wydarzeniach. Gdy te procesy staną się widoczne, można będzie dokonać rozrachunku, polegającego na zestawieniu dawnych oczekiwań i możliwości z rzeczywistymi osiągnięciami. Możliwe też będzie ocenienie szans, z jakimi realizować będziemy jeszcze przez ponad cztery lata Narodową Strategię Spójności.
Scenariusz i realizacja: Grzegorz Karbowski
Produkcja: Video Studio GdańskFilm realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Zobacz film

"Grudzień 1970 - pamięć poległych, pamięć żywych" historyczny projekt edukacyjny