Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

"Parlament Europejski bez tajemnic" - 6 - odcinkowy cykl programów edukacyjnych do wykorzystania jako materiał dydaktyczny na lekcjach historii, WOS i przedmiotów związanych z integracją europejską.

Programy mają za zadanie przekazanie widzom - uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - informacji o historii, bieżącej działalności, strukturze, kompetencjach i znaczeniu Parlamentu Europejskiego. Realizatorzy zakładają, że programy pomogą w:

  • podniesieniu poziomu wiedzy o PE i działalności warszawskiego Biura Informacyjnego PE wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych
  • promowaniu zainteresowania problematyką pracy parlamentu
  • promowaniu aktywnej postawy wobec spraw europejskich - zwłaszcza udziału w wyborach do PE
  • utrwalaniu wśród młodzieży przekonania o własnym wpływie na bieg wydarzeń w Europie
  • działaniu na rzecz umacniania dobrego wizerunku PE oraz innych organów i instytucji Unii Europejskiej
  • przygotowaniu grupy młodzieży z Gdańskiego Liceum Autonomicznego do ewentualnej przyszłej pracy w dziedzinie dziennikarstwa, produkcji filmowej lub integracji europejskiej
  • zachęceniu do poszerzania wiedzy na ten temat PE i do udziału w przyszłych wyborach.

Ekipa realizatorów filmów uzupełniona będzie o grupę licealistów Gdańskiego Liceum Autonomicznego , którzy wezmą na siebie zadanie researcherów, reporterów i prezenterów poszczególnych zagadnień. Filmy uzyskają dzięki temu formę filmowych prezentacji na zadany temat, przygotowanych przez samą młodzież. Cykl wydany zostanie w 2000 egzemplarzy w postaci płyt DVD.

Scenariusz i realizacja: Grzegorz Karbowski
Produkcja: Video Studio Gdańsk dla Parlamentu Europejskiego