Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

"Jeden drugiego brzemiona noście" - film dokumentalny ukazujący relacje między Janem Pawłem II, a ruchem (związkiem zawodowym) "Solidarność" i przedstawiający społeczne nauczanie Karola Wojtyły przez pryzmat roli, jaką w tym nauczaniu odgrywa pojęcie solidarności. Twórcy zadadzą także pytanie o aktualność tego nauczania we współczesnym zglobalizowanym i coraz bardziej globalizującym się świecie. Emisja filmu planowana jest na dzień 16 pazdziernika 2008.

Scenariusz i reżyseria: Mieczysław B. Vogt

Koproducenci:Film współfinansowany przez: Polski Instytut Sztuki Filmowej"Jeden drugiego brzemiona noście" plan zdjęciowy