Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

„Internowani w obozach wojskowych w latach 1982-1983” - cykl 3. filmowych notacji historycznych z udziałem działaczy Solidarności i kapłanów z tczewskich środowisk pracy, którzy współpracowali w działaniach opozycyjnych w PRL. Po zakończeniu realizacji notacje zostaną udostępnione w domenie publicznej.

Realizacja: Ewa Górska
Produkcja: Video Studio Gdańsk

Zadanie współfinansowane przez : Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Logo : Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Andrzej Adamczyk

Tadeusz Antkowiak

Stanisław Szukała