Video Studio Gdańsk
  • W produkcji

Internowani w obozach wojskowych w latach 1982-1983 - cykl 3. filmowych notacji historycznych z udziałem działaczy „Solidarności”, represjonowanych w latach 1982-1983 poprzez uwięzienie w wojskowych obozach internowania (WOI) m.in. w Czerwonym Borze i w Chełmnie.  Po zakończeniu realizacji notacje zostaną udostępnione w domenie publicznej, tj. na stronie internetowej i kanale YouTube Video Studio Gdańsk.

Realizacja: Ewa Górska
Produkcja: Video Studio Gdańsk

Zadanie jest współfinansowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Logo Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych