Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

"Grudzień 70 - pamięć poległych, pamięć żywych" - projekt historyczny, w ramach którego powstanie 10 notacji telewizyjnych z uczestnikami i świadkami wydarzeń Grudnia 1970 w Trójmieście oraz film dokumentalny, realizowany w oparciu o te notacje i archiwalne materiały filmowe. Film zaprezentowany zostanie na pokazie przedpremierowym i przekazany do emisji telewizyjnej. Komplety 10 notacji oraz film na nośnikach DVD przekazane zostaną do bibliotek wojewódzkich, kuratoriów i szkół, biorących udział w projekcie oraz instytucji wspierających projekt.

Projekt powstaje przy współudziale młodzieży szkół trójmiejskich: II LO w Gdyni, IX LO w Gdyni, XIII LO w Gdyni oraz VI LO w Gdańsku.

Ideą projektu jest nie tylko zderzenie ciekawości i posiadanej wiedzy dzisiejszego pokolenia licealistów na temat wydarzeń grudniowych ze wspomnieniami i relacjami świadków Grudnia 1970, którzy w tamtym czasie byli równolatkami dzisiejszych uczniów, ale także włączenie młodzieży do produkcji notacji telewizyjnych i filmu. Poszukiwania i przeglądy materiałów archiwalnych, ikonograficznych, praca na planie filmowym (jako asystenci realizatora), udział w montażu filmu mogą być interesującą formą dalszego penetrowania historii , ale także sposobem na wzbudzenie zainteresowania sztuką filmową.

Realizacja: Ewa Górska
Projekt powstaje w ramach:
Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Patriotyzm Jutra"Współorganizatorzy projektu:Patroni medialni:

"Grudzień 1970 - pamięć poległych, pamięć żywych" historyczny projekt edukacyjny