Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

"Gdańska Diecezjalna Komisja Charytatywna" - film dokumentalny, poświęcony powołanej w 1982 roku przez biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka grupie ludzi, która zorganizowała się w domu parafialnym przy kościele św. Brygidy w Gdańsku. Odegrała ona ogromną rolę społeczną i polityczną zarówno w stanie wojennym, jak i w następnych kilku latach. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracujących w niej społecznie osób tysiące internowanych, więzionych, wyrzuconych z pracy na skutek działalności opozycyjnej ludzi otrzymało wsparcie materialne, prawne, pomoc medyczną, zaopatrzenie w leki itp.

To właśnie Gdańska Komisja, najaktywniejsza na całej polskiej mapie diecezjalnych komisji charytatywnych, najpełniej dawała świadectwo tego, co znaczyła solidarność w czasie stanu wojennego, obejmując bezinteresownym wsparciem szerokie kręgi rodzin osób represjonowanych, pomagając im przezwyciężać poczucie izolacji i osamotnienia, świadcząc dobro które rodziło chęć przekazywania go dalej... Wielu z członków Komisji poza działalnością w jej zespołach angażowało się w strajki majowe i sierpniowe w roku 1988, było/jest parlamentarzystami, artystami, zakładało ważne dla budowy obywatelskiego społeczeństwa instytucje, tworzyło struktury związkowe. Wielu pozostało cichymi bohaterami. O nich opowiadać będzie film.

Scenariusz i realizacja: Ewa Górska
Produkcja: Video Studio Gdańsk

Film współfinansowany przez:

Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o.Komisję Krajową NSZZ "Solidarność"

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność"