Video Studio Gdańsk
  • W produkcji
Archiwum

"Dom z widokiem na Niebo" - program, udzielający duchowego i naukowego wsparcia rodzinom stawiającym na chrześcijańskie wychowanie dzieci w kontekście procesów kulturowych, zmian w stylu życia i naturalnych zjawisk okresu dojrzewania psychicznego. Pośrednim celem programu jest też informowanie o formach pomocy w wychowaniu, udzielanych przez parafie oraz promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Zebranie domowników do wspólnej modlitwy, zainteresowanie dorastającego młodzieńca Pismem Świętym, wzbudzenie religijnej gorliwości dziecka to tylko niektóre dylematy, przed którymi stają rodzice, chcący wychowywać swoje dzieci w duchu autentycznej wiary.

Scenariusz i realizacja: Grzegorz Karbowski
Produkcja: Video Studio Gdańsk dla TVP Gdańsk