Video Studio Gdańsk

4 czerwca 2014 roku wrócimy myślami do pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. Gigantycznie zmiany, jakie dokonały się w Polsce po 25 latach, najlepiej widać porównując z dniem dzisiejszym obrazy siermiężnej rzeczywistości i społecznej mentalności z czasów, które zapoczątkowały transformację. Zachęcamy do zapoznania się z filmami zderzającymi je z współczesnością naszego życia i dzisiejszą świadomością, a także z materiałami, przygotowywanymi przed 4 czerwca 1989 w ramach pierwszej prawdziwej kampanii wyborczej.
Czytaj więcej...

Przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego pt. "Solidarność - samorządność - tożsamość" Realizacja: Ewa Górska Produkcja: Video Studio Gdańsk Po projekcji przewidziana jest trójstronna debata pn. "Samorząd - to my!" z udziałem młodzieży, samorządowców, bohaterów filmu i przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, która odbędzie się równolegle w Gdyni, Wejherowie i Gniewinie. Debatę poprowadzą dziennikarze TVP Gdańsk, Radia Gdańsk i Dziennika Bałtyckiego.
Czytaj więcej...

Przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego pt. "Ludzie w cieniu Tablic" Reżyseria: Grzegorz Karbowski Produkcja: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku i Video Studio Gdańsk Spichlerze na Ołowiance, sala konferencyjna ul. Ołowianka 9-13, Gdańsk 21.10.2013, godz.12.00 (wstęp za okazaniem zaproszenia) Pokaz odbędzie się w ramach konferencji prasowej, poświęconej wystawie "21. Dekalog Solidarności".
Czytaj więcej...

"Pędzle z włosia bobra miały powodzenie u panów czyli historia odchodzących rzemieślników" - film dokumentalny, portretujący zanikające zawody rzemieślnicze i artystyczne rękodzielnictwo w miejscowościach Pomorza. Świadectwo regionalnej tożsamości, promocja tradycji rzemieślniczo-rękodzielniczych i handlowych, etosu pracy i niepowtarzalności wytworów rąk ludzkich tworzyć będą przesłanie filmu. Autorzy filmu ukażą w nim klimat dawnych lat, naznaczonych jednak współczesną refleksją.
Czytaj więcej...

"Ludzie w cieniu Tablic" - film dokumentalny, przedstawiający historię tablic z 21. sierpniowymi postulatami w powiązaniu z najnowszymi dziejami Polski i historią Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz losami kilkunastu pojedynczych ludzi. Film powstaje w związku z organizowaną przez Muzeum - Ośrodek Kultury Morskiej wystawą pn. "21 - dekalog Solidarności". Koncentrować się będzie nie tylko na faktach z lat historii, ale także na ludzkich emocjach, postawach, refleksjach i ocenach.
Czytaj więcej...

"Solidarność-samorządność-tożsamość" - edukacyjny projekt historyczny, mający za zadanie uświadomienie znaczenia działań podejmowanych na poziomie samorządu lokalnego i ich wpływu na jakość życia mieszkańców. Promować będzie wśród młodzieży ideę samorządności lokalnej jako narzędzia kształtującego tożsamość obywatelską. W ramach projektu powstanie film dokumentalny, w którym wykorzystane zostaną notacje z osobami, które po Sierpniu 1980 w samorządności widziały istotę przemian ustrojowych w Polsce, archiwalia z I Zjazdu "S" i zdjęcia współczesne. Film ukazywać będzie dobre praktyki samorządowe i realizację idei samorządności na przykładzie miasta Gdyni.
Czytaj więcej...

"Gaz, ropa, żwir i nie tylko" - film edukacyjno-dokumentalny, mający za zadanie upowszechnienie i popularyzację wśród mieszkańców Pomorza wiedzy w dziedzinie występowania i wykorzystania w gospodarce paliw kopalnych.
Czytaj więcej...

"Pokaż język czyli debata o stanie polszczyzny na Pomorzu" - 4-odcinkowy program edukacyjny, którego celem jest kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców Pomorza wobec polszczyzny, a w szczególności uwrażliwienie ich na zjawiska językowe zachodzące w środowiskach: samorządowców, dziennikarzy, ludzi kultury i młodzieży i ich wpływu na szeroką społeczność.
Czytaj więcej...

"Od Solidarności do samorządności" - edukacyjny projekt historyczny, w ramach którego powstanie 10 notacji telewizyjnych z udziałem tych uczestników I Zjazdu NSZZ "Solidarność" w roku 1981, którzy w sposób szczególny włączyli się podczas obrad w opracowanie programu budowy samorządności terytorialnej, a tym samym - tworzenie zrębów społeczeństwa obywatelskiego.
Czytaj więcej...

"Mój sen: SHALOM Polsko!" - widowisko telewizyjne, realizowane w oparciu o koncert pod tym samym tytułem, wykonywany w Teatrze Atelier im. A. Osieckiej w Sopocie podczas Lata Teatralnego 2012 przez André Ochodlo & The East-West Klezmer Company w składzie: André Hűbner-Ochodlo (śpiew), Marissa Licata (skrzypce), Jan Hermerschmidt (klarnety), Volker Schindel (akordeon), Aleksander Shuvalov (akordeon), Aleksander Zinger (perkusja) i Adam Żuchowski (kontrabas). Program koncertu tworzą przedwojenne piosenki teatralne autorstwa m.in. Mordechaja Gebirtiga, Jacoba Jacobsa, Marka Warshavskiego, Agnieszki Osieckiej, Ewy Korneckiej i Zygmunta Koniecznego, wykonywane w języku jidysz. Emisja widowiska przewidywana jest na antenie TVP Gdańsk i TVP Kultura.
Czytaj więcej...

"Gdańska Diecezjalna Komisja Charytatywna" - film dokumentalny, poświęcony powołanej w 1982 roku przez biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka grupie ludzi, która zorganizowała się w domu parafialnym przy kościele św. Brygidy w Gdańsku. Odegrała ona ogromną rolę społeczną i polityczną zarówno w stanie wojennym, jak i w następnych kilku latach. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracujących w niej społecznie osób tysiące internowanych, więzionych, wyrzuconych z pracy na skutek działalności opozycyjnej ludzi otrzymało wsparcie materialne, prawne, pomoc medyczną, zaopatrzenie w leki itp.
Czytaj więcej...

"Solidarność z oddali" - cykl 6. notacji historycznych, poświęconych mieszkającym dziś w krajach skandynawskich Polakom, którzy jeszcze przed powstaniem "Solidarności" organizowali pomoc materialną dla poszkodowanych i prześladowanych przez aparat komunistyczny oraz przerzuty sprzętu poligraficznego do Polski. Obecnie również włączają się w pomoc najuboższym środowiskom w Polsce: sierocińcom, domom pomocy społecznej, hospicjom, szpitalom itp. Realizacja: Ewa Górska Produkcja: Video Studio Gdańsk dla Europejskiego Centrum Solidarności

"Pokaż język czyli debata o stanie polszczyzny na Pomorzu" - kolejne odcinki cyklicznego programu edukacyjnego, którego celem jest: ukazanie korzystnych i niepożądanych zmian zachodzących w polszczyźnie uwrażliwienie odbiorców na piękno i bogactwo języka polskiego uświadomienie mieszkańcom Pomorza Gdańskiego ich własnego wpływu na sposób posługiwania się językiem polskim propagowaniu dobrych obyczajów językowych.
Czytaj więcej...

"Żurawie szlaki" - film edukacyjno-dokumentalny, którego celem jest uwrażliwienie widzów na przyczyny zagrożenia tego gatunku (ograniczenie obszaru środowisk lęgowych i żerowisk) w zderzeniu z przyczynami szkód rolniczych, wyrządzanych przez żurawie. Film opisze także znaczenie obszarów środowiskowych znajdujących się w województwie pomorskim, kojarząc je z obecnym stanem populacji żurawia w Polsce, ze wskazaniem na sposoby jego ochrony w przyszłości.
Czytaj więcej...

"Konfesjonał" - program stawiający najtrudniejsze pytania o wiarę, życie Kościoła i chrześcijańską etykę. Są to w przeważającej części pytania rzadko zadawane publicznie, częściej pojawiające się w intymnych zwierzeniach, a jeszcze częściej ukrywane przed światem......
Czytaj więcej...

Pierwszy odcinek cyklu filmów poświęconych I Zjazdowi Delegatów NSZZ "Solidarność" w roku 1981 w hali Oliwia w Gdańsku przybliża atmosferę, która towarzyszyła powstaniu niezależnych od państwowego reżimu środków przekazu: telewizji "Solidarność" - poprzedniczki Video Studio Gdańsk, gazety zjazdowej "Głos Wolny", "Biuletynu Zjazdowego" oraz angielskojęzycznego " Congress Post" , jak również Radiowej Agencji "Solidarności". To te media relacjonowały - po raz pierwszy w powojennej historii Polski - przebieg przełomowych dla związku i kraju wydarzeń, mających miejsce na zjeździe: pierwsze demokratyczne wybory w powojennej Polsce, narodziny samorządności i debatę o przyszłym kształcie ustrojowym wolnego państwa.
Czytaj więcej...

"Wybrzeże Słowińskie jakiego nie znamy" - film edukacyjno-dokumentalny, którego celem jest walka ze stereotypowym obrazem przyrody Słowińskiego Parku Narodowego i zwrócenie uwagi na mało znane skarby natury tego obszaru: siedliska ptasie, nadmorski bór bażynowy, środowiska torfowiskowe i inne.
Czytaj więcej...

"Dwudziestolecie transformacji" (tytuł roboczy) - film dokumentalny, ukazujący zmiany w Polsce w latach 1989-2009, w kontekście zarejestrowanych kamerą faktów z roku 1989, takich jak: estetyka ulic, transformacja organizmów gospodarczych, zalegalizowanie niezależnych struktur związkowych, otwarcie na świat - komunikacyjne, gospodarcze, polityczne i kulturalne, powstanie prężnej przedsiębiorczości, ale także - w sferze intelektualnej - zniesienie cenzury i powstanie wolnego rynku mediów...
Czytaj więcej...

"Dom z widokiem na Niebo" - program, udzielający duchowego i naukowego wsparcia rodzinom stawiającym na chrześcijańskie wychowanie dzieci w kontekście procesów kulturowych, zmian w stylu życia i naturalnych zjawisk okresu dojrzewania psychicznego. Pośrednim celem programu jest też informowanie o formach pomocy w wychowaniu, udzielanych przez parafie oraz promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Zebranie domowników do wspólnej modlitwy, zainteresowanie dorastającego młodzieńca Pismem Świętym, wzbudzenie religijnej gorliwości dziecka to tylko niektóre dylematy, przed którymi stają rodzice, chcący wychowywać swoje dzieci w duchu autentycznej wiary. Scenariusz i realizacja: Grzegorz Karbowski Produkcja: Video Studio Gdańsk dla TVP Gdańsk

Video Studio Gdańsk otrzymało wyróżnienia podczas XVII Gali Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego: - Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - list gratulacyjny Marszałka Województwa Pomorskiego z okazji 30-lecia działalności za wkład pracy na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w regionie pomorskim.
Czytaj więcej...

Reportaże pt. "Wolontariat hospicyjny 50+" i "Pokonać uprzedzenia" (reżyseria: Grzegorz Karbowski), wyprodukowane przez Video Studio Gdańsk, otrzymały wyróżnienie na IV Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Społecznych "Uda się" w Nowym Warpnie. Przegląd odbywał się pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej.

Strona 2 z 3