25 lat Video Studio Gdańsk
Sponsorzy
Uroczystości
Jubileuszowych:Video Studio Gdańsk, pierwszy i najdłużej działający niezależny producent telewizyjny
w Polsce, 23 września 2006 obchodzić będzie
25 rocznicę swego powstania.

Kiedy podczas I Zjazdu NSZZ "Solidarność" Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych ofiarowała "Solidarności" kamerę SONY U-matic HB, odpowiedni zestaw montażowy i sto kaset, stało się jasne, że rodzi się sektor mediów niezależnych od państwowego monopolu. Był to jednocześnie impuls do zainicjowania działalności Agencji Telewizyjnej "Solidarność" (nazywanej również telewizją BIPS-u, czyli Biura Informacyjno-Prasowego "Solidarności").

Agencja Telewizyjna powstała z inicjatywy Mariana Terleckiego, który był jej szefem. Wobec braku dostępu związku do telewizji państwowo - partyjnej Agencja Telewizyjna "Solidarność" dokumentowała posiedzenia władz naczelnych Związku, publiczne wystąpienia Lecha Wałęsy i rozmaite wydarzenia społeczne. Jej pierwszym samodzielnie zrealizowanym filmem był 20-minutowy reportaż pt. "Kandydat", poświęcony wyborowi Lecha Wałęsy na przewodniczącego "Solidarności". Po wprowadzeniu stanu wojennego działalność filmowa była kontynuowana dzięki pomocy Kościoła. W czasie 25 lat działalności w archiwum Video Studio Gdańsk zostało zgromadzonych ponad 8.000 kaset z zapisem wydarzeń politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych rejestrowanych nieprzerwanie od 1981 roku. Twórcy związani z Video Studio Gdańsk zrealizowali w tym czasie ponad 1.500 filmów i programów telewizyjnych...

W ramach Uroczystości Jubileuszowych
w dniu 23 września 2006 odbędą się:

11.00 - 17.30 Dwór Artusa w Gdańsku
Międzynarodowa konferencja pod nazwą
"Wolność telewizji i kina w Polsce"


17.30 - 18.30 Kościół Św. Jana w Gdańsku
Msza koncelebrowana przez metropolitę gdańskiego
abp Tadeusza Gocłowskiego

19.15 - Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku
Uroczysta Gala Jubileuszowa
Widowisko zrealizowano ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program Operacyjny
Patriotyzm Jutra

Video Studio Gdańsk ogłosiło:

 • ogólnopolski konkurs na realizację filmu za pomocą telefonu komórkowego o tematyce wakacyjno - turystycznej dotyczącej Gdańska

 • ogólnopolski konkurs na scenariusz filmu fabularnego i serialu o tematyce związanej z najnowszą historią Polski (od Sierpnia 1980).


 • Ponadto:

 • w dniach: 19-22 września 2006 w Gdańskim Centrum Filmowym w Gdańsku odbędzie się » Międzynarodowy Przegląd Filmów Producentów Niezależnych wybranych z archiwum Video Studio Gdańsk oraz m.in. Media Kontakt, Video Nowa, Profilm, NTV Kraków, spotkania z ich twórcami, a także bohaterami i uczestnikami.

 • wydana zostanie okolicznościowa publikacja pod redakcją Katarzyny Żelazek, współtworzona przez twórców, współpracowników i przyjaciół Video Studio Gdańsk.

 • Przewidujemy obecność na uroczystościach ok. 1.000 gości z kraju i zagranicy: reżyserów, realizatorów telewizyjnych, aktorów, producentów, dziennikarzy, ludzi kultury, mediów i naszych dobroczyńców. Patronat nad uroczystością Jubileuszu Video Studio Gdańsk objęli oraz udział swój zapowiedzieli:

 • Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - Lech Kaczyński
 • Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej - Bogdan Borusewicz
 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Przewodniczący NSZZ "Solidarność" - Janusz Śniadek
 • Prezydent Miasta Gdańska - Paweł Adamowicz


 • Patroni medialni Uroczystości Jubileuszowych:


  design by dorota reszke